Zlatko Herkov

Zlatko Herkov

Dr. Zlatko Herkov (Zagreb, 16. VIII. 1904. – Zagreb, 21. IV. 1994.), honorarni docent

Rođen je 1904. godine u Zagrebu. Diplomirao je 1927. godine i doktorirao 1928. na Pravnom fakultetu u Zagrebu.

 

Od 1925. godine posvećuje se financijskoj struci u Odsjeku za financije Pokrajinske uprave za Hrvatsku i Slavoniju, od 1934. godine bio je senator i financijski stručnjak Poglavarstvu Zagreba te u Ministarstvu financija NRH. U Ekonomsko-komercijalnoj visokoj školi u Zagrebu je od 1935. do 1941. godine predavao predmet »Nauka o financijama, financijska politika i ekonomska politika (novčano-kreditna)« kao honorarni docent. Na Pravnom fakultetu u Zagrebu habilitiran je 1937. godine za docenta, a za izvanrednog profesora 1940. godine, iako nije ostao raditi na fakultetu. Od 1948. do 1958. godine bio je vanjski suradnik Arhiva grada Zagreba, a od 1957. vodio je Institut za likovne umjetnosti JAZU-a. Od 1965. do 1976. godine bio je direktor Historijskog instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. U tom je razdoblju bio višegodišnjim delegatom Akademije u Nacionalnom komitetu za povijesne znanosti SFRJ, a bio i je član Arhivskog savjeta SRH te član Savjeta Zajednice historijskih instituta i ustanova SRH. Na Filozofskom fakultetu u Zadru bio je nastavnik na postdiplomskom studiju od 1972. godine.

 

Kroz znanstveni rad bavio se proučavanjem povijesti javnih funkcija, statutarno pravo naših gradova i povijesnom metrologijom te srednjovjekovnim i novovjekovnim latinitetom. Od 1931. do 1941. godine bio je urednik i izdavač časopisa »Financijski arhiv«, a od 1965. do 1977. godine urednik časopisa Savjeta akademija znanosti i umjetnosti SFRJ«, »Bulletin seientifique“. Uređivao je i međunarodnu bibliografiju povijesne metrologije.

 

Bio je član suradnik JAZU-a od 1975. godine, član Međunarodnog instituta za javne financije od 1938. u Parizu, od godine 1973. član i glavni tajnik Međunarodnog komiteta za povijesnu metrologiju a od 1975. godine njegov počasni predsjednik.

 

Odlikovan je Ordenom rada sa zlatnim vijencem 1968. godine.

 

VAŽNIJA DJELA:

Herkov, Z. (1934.), Zbirka propisa o porezu na poslovni promet : dodatak 1. sa svim izmjenama do 15. juna 1934., Zagreb: [s. n.].

Herkov, Z. (1936.), Kazneno-pravna odgovornost u krivicama prema Zakonu o neposrednim porezima, [S. l.]: [s. n.].

Herkov, Z. (1938.), Općinski proračuni u teoriji i praksi: s osobitim obzirom na gradske općine, Zagreb: [s. n.].

Herkov, Z. (1944.), Tumač ratnim porezima, Zagreb: Uredničtvo "Gospodarstva".

Herkov, Z. (1945.), Obćinske financije : prilog uz proučavanje financija naših gradova i obćina s povjestnog, teoretskog i praktičnog gledišta, Zagreb: Uredničtvo Gospodarstva.

Herkov, Z. (1956.), Građa za financijsko-pravni rječnik feudalne epohe Hrvatske, Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti.

Herkov, Z. (1972.), Carinski cjenik grada Senja od 1577. god, Rijeka: [s. n.].

Herkov, Z. (1985.), Iz povijesti javnih financija, financijskog prava i razvitka financijske znanosti Hrvatske: od početka 16. stoljeća do polovice 19. Stoljeća, Zagreb: Pravni fakultet, Centar za stručno usavršavanje i suradnju s udruženim radom.

Herkov, Z. (1987.), Povijest zagrebačke trgovine, Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti; Samobor: "Zagreb".

 

OSTALI IZVORI I FOTOGRAFIJA:

Ekonomski fakultet u Zagrebu (1980.), 60 godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb: Ekonomski fakultet, 341.

 

Herkov, Z. (2021.), Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje, Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, preuzeto 27. lipnja 2023.  s http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=25137 (fotografija)

 

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet – Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Zlatko Herkov, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/h/zlatko-herkov