Zlata Hakman

Zlata Hakman (?, 1912. - Zagreb, 31. III. 1957.), službenica

Zlata Hakman rođena je 1912. godine. Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu radila je na mjestu službenice.

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet – Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Zlata Hakman, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/h/zlata-hakman