Vladimir Henich

Vladimir Henich

Dr. Vladimir Henich (Brčko, BiH, 1. VII. 1928. – Zagreb, 22. V. 2012.), redoviti profesor

Vladimir Henich rođen je 1928. godine u Brčkom u Bosni i Hercegovini. Pučku školu i prva četiri razreda srednje škole završio je u Tuzli, nakon čega školovanje nastavlja u Osijeku. Gimnaziju je završio u Sijeku 1948. godine. Na Višoj ekonomskoj školi vanjskotrgovinskog smjera u Zagrebu završio je višu ekonomsku školu 1962. godine. Na Visokoj privrednoj školi u Zagrebu diplomirao je 1965. godine. Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu završi je 1971. godine znanstveni postidplomski studij iz Ekonomike i organizacije poduzeća obranivši rad pod naslovom „Teoretske osnove funkcije servisiranja robe široke potrošnje i modeli njene organizacije“. Doktorsku disertaciju pod naslovom „Marketing pristup servisiranju trajnih potrošnih dobara i modeli servisiranja u proizvodnim radnim organizacijama“ obranio je 1974. godine.

 

Od 1948. godine radio je u Autoradu Osijek, Glavnoj direkciji zemaljskih poljoprivrednih dobara Ministarstva poljoprivrede NRH, Glavnoj direkciji servisa Ministarstva industrije NRH, RIZ-u Zagreb kao referent nabave, rukovodilac nabave, rukovodilac odjela prodaje, pomoćnik direktora Prodajno-servisne službe i direktor prodajnog sektora, nakon čega prelazi raditi u Visoku privrednu školu u Zagrebu kao asistent na predmetu „Organizacija prodaje“. U zvanje docenta za predmete „Prodajno poslovanje“ i „Servisiranje proizvoda u potrošnji“ izabran je 1975. godine. Od 1976. do 1978. godine predavao je na Ekonomskom fakultetu u Rijeci predmet „Organizacija prodaje u industriji, od 1978. do 1980. na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu u Zagrebu kolegij „Tržišno poslovanje“ u okviru predmeta „Ekonomika i organizacija poslovanja OUR-a“. Za izvanrednog profesora u području marketinga izabran je 1980. godine za predmete „Prodajno poslovanje“ i „Osnove tržišnog poslovanja“.  U zvanje znanstvenog savjetnika i redovnog profesora iz predmeta „Tržišno poslovanje“ i „Osnove tržišnog poslovanja“ izabran je 1985. godine. Tijekom rada na Fakultetu obnašao je različite dužnosti, a između ostalog je bio predsjednik Centra za permanentno obrazovanje kadrova EF-a, predsjednik Komisije za praktični rad studenata, predsjednik Odjela za tržišno poslovanje itd. Od 1985. do 1989. godine bio je predsjednik republičke komisije za izdavanje udžbenika.

 

Od 1978. godine bio je predsjednik Ski-kluba Zagreb. 

(Pripremila: Z. U. B.)

VAŽNIJA DJELA:

Rocco, F., Henich, V., Bazala, A., Medvešćek, I. i Previšić, J. (1988.), Osnove tržišnog poslovanja, Zagreb: Birotehnika.

Rocco, F., Henich, V. et al (1999.), Poslovni marketing = Business to business, Zagreb: Školska knjiga.

Bratko, S., Henich, V. i Obraz, R. (1996.), Prodaja, Zagreb: Narodne novine.

Henich, V. (1982.), Servisiranje proizvoda : poslovanje i organizacija servisa, Zagreb: Informator.

Henich, V. (1996.), Uloga i zadaci prodaje u sustavu marketinga, Ekonomija (Zagreb), 3(1), 185-213.

 

OSTALI IZVORI:

Ekonomski fakultet u Zagrebu (1980.), 60 godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb: Ekonomski fakultet, 214-215.

 

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet – Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Vladimir Henich, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/h/vladimir-henich