Sabina Branka Habek Marsić

Mr. Sabina Branka Habek Marsić (Veliki Bukovec kod Ludbrega, 22. IX. 1928. – Zagreb, 24. X. 2003.), viša predavačica

Sabina Branka Habek Marsić rođena je 1928. godine u Velikom Bukovcu, općina Varaždin. Gimnaziju je pohađala u Koprivnici, a Ekonomski tehnikum u Zagrebu i Čakovcu gdje je maturirala 1948. godine. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1956. godine, gdje je i magistrirala 1968. godine.

 

Odmah po maturi zaposlila se u Đačkom domu Ekonomskog tehnikuma u Čakovcu, a kasnije i u Puli. Nakon završenog studija zaposlila se u trgovačkom poduzeću „Tkanina“, a od 1957. do 1965. godine radila je u upravi Zagrebačkog Velesajma. Za vrijeme poslijediplomskog studija radila je u Institutu za ekonomiku turizma u Zagrebu, a od 1970.  godine radila je u Hotelijerskoj školi u Zagrebu kao nastavnica iz predmeta „Organizacija i tehnika hotelijerskog poslovanja“. Nakon otvaranja Više hotelijerske škole u Zagrebu 1973. godine izabrana je za nastavnicu iz predmeta „Organizacija i tehnika poslovanja hotelskih OUR-a“. Na Fakultetu za vanjsku trgovinu predavala je u statusu više predavačice predmet „Organizacija i tehnika rada u hotelskim OUR-ima“ od 1979. do odlaska u mirovinu 1981. godine.

(Pripremila: Z. U. B.)

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet – Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Sabina Branka Habek Marsić, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/h/sabina-branka-habek-marsi%C4%87