Romina Herceg

Romina Herceg

Romina Herceg, prof. (Zabok, 1970. -), viši predavač

Rođena je u Zaboku 1970., udana je i majka dviju kćeri. Osnovnu školu pohađala je u Mariji Bistrici, a srednju u Zagrebu, Centar za odgoj i obrazovanje u kulturi.  Za vrijeme svog školovanja od 1980. do 1994. godine bila je  aktivni član  folklorne sekcije KUD-a Lovro Ježek iz Marije Bistrice te pet godina bila član Upravnog odbora KUD-a (1989. – 1993.). Za vrijeme studiranja od 1992. do 1993. godine radila je kao demonstrator u nastavi na Katedri za tjelesnu i zdravstvenu kulturu Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Od 1991. do 2002. godine radila je kao vanjski suradnik u nastavi na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, pri Katedri za tjelesnu i zdravstvenu kulturu. 1994. godine diplomirala je na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu i stekla zvanje profesora fizičke kulture osposobljenog za rad u plesovima. Od 1994. – 1996. godine radila je  u Turističko-ugostiteljskoj školi u Zagrebu, a 1996. godine   primljena je u stalni radni odnos na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. U zvanje predavač izabrana je 2001. godine, a u zvanje višeg predavača 2005. godine za područje društvenih znanosti, polje odgojnih znanosti, grana kineziologije.  Od 2012. do 2016. godine obnašala je dužnost Pročelnice Katedre za tjelesniu i zdravstvenu kulturu te je za to vrijeme jednom godišnje  organizirala, u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo,  predavanje za studente s temom: Zdravlje reproduktivnog aparata. Do 2014. godine izvodila je nastavu na preddiplomskom sveučilišnom studiju Poslovna ekonomija Koprivnica i Bjelovar. Redovito sudjeluje na stručnim skupovima, na Ljetnim školama kineziologa koje organizira Kineziološki savez Hrvatske, konferencijama, seminarima i praktičnim radionicama. Voditeljica je i sportskih ekipa za pojedine sportove. Sa studentskim ekipama sudjeluje na domaćim i međunarodnim sveučilišnim sportskim natjecanjima gdje su ekipe ostvarile odlične rezultate (2017. EuroZagreb-Mladost Open, 2016. EuroZagreb-Mladost Open, 2012. EuroBeograd, 2010. Sportsfest Istanbul, 2009. Ekonomijada Rovinj). Članica je Udruge nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture Sveučilišta u Zagrebu (UNTZKSZ),  Hrvatskog kineziološkog Saveza (HKS),  upravnog odbora Športskog društva Ekonomskog fakulteta u Zagrebu (ŠDEF), Saveza nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture visokih učilišta Hrvatske (SNTZKVUH). Sudjelovala je u organizaciji gostovanja stranog predavača, gosp. Roberta Chiari iz Italije, FIBA instruktora na Kampu za košarkaške suce: “Talent kamp  – Opatija 2016.”

2017. dobitnica je nagrade za uspješan rad - Diploma sa zlatnom značkom koju dodjeljuje Kineziološki savez Hrvatske.

DJELA:

Znanstveni radovi:

Milinović I., Mazinjanin P., Lizačić C., Herceg R. i  Modrić I. (2013.), Stavovi studenata o samoobrani s obzirom jesu li doživjeli fizički napad, Zbornik radova 22. Ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, 253-259.

Stručni radovi:

Udodovsky I., Herceg R. i Mazinjanin P. (2016.), Planinarsko-pješačke aktivnosti u nastavi Tjelesne i zdravstvene kulture na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, Zbornik radova 25. Ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, 737-742.

Lizačić C., Milinović I., Mazinjanin P.,  Modrić I. i Herceg R. (2013.), Prikaz rada Športskog društva Ekonomskog fakulteta – 2. Dio, Zbornik radova 22. Ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, 351-355.

Lizačić C., Modrić I., Herceg R., Milinović I. i Mazinjanin P. (2012.), Prikaz rada Športskog društva Ekonomskog fakulteta, Zbornik radova 21. Ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, 450-456.

Herceg R.,  Modrić I. i Mazinjanin P. (2011.), Različiti programski sadržaji u nastavi Tjelesne i zdravstvene kulture na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, Zbornik radova 20. Ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, 423-426.

Modrić I., Herceg R. i Šaravanja A. (2011.), Istezanje – tjelesna aktivnost u svakodnevnom životu, Zbornik radova 20. Ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, 457-460.

Mazinjanin P., Herceg R. i Modrić I. (2010.), Sadržaji i vježbe za razvoj agilnosti u radu sa studentima (primjeri iz prakse s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu), 8. Godišnja međunarodna konferencija. „Kondicijska priprema sportaša“, Zagreb, 388-389.

Herceg R.,  Modrić I. i Mazinjanin P. (2009.), Posebnosti metoda rada u nastavi društvenih plesova, Zbornik radova 18. Ljetne škole kineziologa Hrvatske, Poreč, 410-413.

Modrić I., Herceg R. i Modrić  D. (2009.), Posebnosti organizacije i provedbe nastave klizanja, Zbornik radova 18.Lljetne škole kineziologa Hrvatske, Poreč, 300-304.

Modrić I., Herceg R. i Šaravanja A. (2004.), Nastava umjetničkog klizanja u zimskom semestru na Ekonomskom Fakultetu u Zagrebu, ERS (edukacija, rekreacija, sport). informativno stručno glasilo Udruženja pedagoga tjelesne kulture grada Rijeke.

Herceg R., Modrić I. i Lizačić C. (2004.), Primjena metodskih postupaka za razvoj koordinacije na Ekonomskom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, ERS (edukacija, rekreacija, sport). informativno stručno glasilo Udruženja pedagoga tjelesne kulture grada Rijeke, 10-11.

Modrić I., Herceg R. i Čuić S. (2004.), Nastava tjelesne i zdravstvene kulture za studente s posebnim potrebama na Ekonomskom Fakultetu u Zagrebu, Zbornik radova 13. Ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Rovinj.

Modrić I., Lizačić C. i Herceg R. (2003.), ...o metodi dubinskih skokova za razvoj skočnosti i eksplozivne snage u pripremnom razdoblju klizača, Zbornik radova 12. Ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Rovinj, 167-168.

Lizačić C., Modrić I. i Herceg R. (2002.), Programiranje rada u području edukacije na visokoškolskim ustanovama, Zbornik radova 11. Ljetne škole kineziologa. Republike Hrvatske, Rovinj.

Modrić D., Modrić I. i Herceg R. (2000.), Primjena novih tehničkih dostignuća u skijaškom sportu i edukaciji skijaša, Zbornik radova 9. Ljetne škole pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske, Poreč, 93-94.

Bogić D., Herceg R. i Brajković V. (2000.),. Sportska rekreacija kao segment osobne ekologije u novim tehničkim i tehnološkim uvjetima rada i života, Zbornik radova 9. Ljetne škole pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske, Poreč.

OSTALI IZVORI:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Ekonomski fakultet: Romina Herceg, preuzeto 3. rujna 2020. s https://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/tjelesna-i-zdravstvena-kultura/clanovi-31081/romina-herceg-prof/31097 

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Romina Herceg, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/h/romina-herceg?authuser=0