Mladen Habek

Mladen Habek

Dr. Mladen Habek (Kapela kod Bjelovara, 3. VI. 1930. – Zagreb, 28. II. 2014.), redoviti profesor

Mladen Habek rođen je 1930. godine u Kapeli pored Bjelovara. Završio je Ekonomski tehnikum u Otočcu 1949. godine. Drugi stupanj studija završio je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1957. godine, gdje je i doktorirao 1971. godine obranivši disertaciju pod naslovom „Doprinosi metode direct costing unapređenju prodajne politike privrednih organizacija“. Stručni sipit za zvanje profesora srednje škole za predmet knjigovodstvo položio je 1959. godine pred komisijom Filozofskog fakulteta i PMF-a.

 

Od 1949. godine radio je u Saveznoj kontrolnoj komisiji u Beogradu na dužnosti mlađeg knjigovođe, a iste godine je premješten na dužnost u Direkciju gradskih poduzeća u Zagrebu, nakon čega se kao student zapošljava u  pekari 1. Maj, odnosno kasnije Dinara gdje je kasnije bio šef računovodstva. Od 1957. godine radio je kao ekonomist u Tehnološko-ekonomskom birou u Zagrebu, a godinu dana kasnije prelazi u Srednju ekonomsku školu Čakovec gdje je predavao Knjigovodstvo i Tehniku privrednog poslovanja. Od 1960. godine radi kao ekonomsko-financijski savjetnik u Varaždinskoj industriji svile, a dužnost direktora Centra za ekonomski studij u Varaždinu preuzima 1961. godine. Paralelno je na Skupštini kotara Varaždin imenovan za direktora Više ekonomske škole Varaždin, gdje je predavao „Industrijsko i trgovačko knjigovodstvo“, „Računovodstvo radnih organizacija“ i „Platni promet“. Od 1972. godine radi na Visokoj školi za vanjsku trgovinu kao docent za predmet „Knjigovodstvo s analizom“. U zvanje izvanrednog profesora izabran je 1975. godine za predmet „Računovodstvene informacije u udruženom radu“. U zvanje redovitog profesora izabran je 1981. godine. Na Fakultetu za vanjsku trgovinu obnašao je dužnost prodekana, tj.  predsjednika Savjeta OOUR-a Znanstveno-nastavna djelatnost FVT-a od 1974. do 1977. godine, a odlukom Savjeta privremeno je bio raspoređen na funkciju dekana u trećem i četvrtom, te desetom i jedanaestom mjesecu 1975. godine. Također bio je predsjednik Katedre za ekonomiku udruženog rada od 1972. do 1974. i 1978/79. godine. Udruživanjem Ekonomskog fakulteta Zagreb i Fakulteta za vanjsku trgovinu 1982. godine nastavlja s radom u zvanju redovnog profesora za predmet „Osnove računovodstva“. Od izvannastavnih aktivnosti na Fakultetu obnašao je dužnost predsjednika Bibliotečnog odbora, predsjednika Odbora za financijsku politiku FVT-a te je bio član Komisije za znanstveno-nastavni rad, Komisije za investicije, Odbora za koordinaciju i suradnju Ekonomskog fakulteta i Fakulteta za vanjsku trgovinu i Odbora za unaprjeđenje studija na Ekonomskom fakultetu. U izvanfakultetskim aktivnostima obnašao je dužnost predsjednika Komisije za simpozije Saveza računovodstvenih i financijskih radnika Jugoslavije, Beograd, predsjednika Komisije za unaprjeđenje računovodstva i financija pri Savezu računovodstvenih i financijskih radnika SRH, predsjednika Komisije za doškolovanje računovodstvenih i financijskih radnika Društva Zagreb, člana predsjedništva Društva računovodstvenih i financijski radnika Zagreb itd.

 

Za rad na razvitku i ostvarivanju ciljeva društveno-strukovne organizacije računovodstvenih i financijskih radnika u okviru Socijalističkog saveza radnog naroda primio je posebna priznanja i zlatne značke SRFR Jugoslavije, SRFR Hrvatske i DRFR Zagreb.

(Pripremila: Z. U. B.)

VAŽNIJA DJELA:

Mladen Habek (ko)autor je u velikom broju monografskih publikacija i članaka iz područja računovodstva i knjigovodstva te glavni urednik časopisa Računovodstvo, revizija i financije.

 

Habek, M. (1973.), Priprema odluka o prodaji primjenom metode pokrića = Direct costing, Zagreb: Informator.

Habek, M., Tadijančević, S. i Tepšić, R. (1988.), Računovodstvena teorija i metoda, Zagreb: Informator.

Habek, M. (1984.), Računovodstvo, Zagreb: Narodne novine.

Habek, M. (1975.), Računovodstvo i računovodstvene informacije u organizaciji udruženog rada, Zagreb: Narodne novine.

Habek, M. i Brkanić, V. (1996.), RRiF-ov računski plan za poduzetnike, Zagreb: RRiF-plus, poduzeće za poslovne usluge.

 

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet – Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Mladen Habek, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/h/mladen-habek