Miodrag Hitrec

Dr. Miodrag Hitrec (Bela Crkva, Srbija, 20. IX. 1939.-Zagreb, 12. V. 2005.), redoviti profesor

Miodrag Hitrec rođen je 1939. godine u Beloj Crkvi u Srbiji. Maturirao je 1958. godine u I. gimnaziji u Zagrebu, diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1964. godine, znanstveni magisterij pod naslovom „Racionalnost ulaganja sredstava u propagandnu aktivnost u proizvodnoj privrednoj organizaciji“ obranio 1971. godine na Fakultetu ekonomskih nauka, gdje je i doktorirao 1974. godine s radom „Ekonomska propaganda kao element integriranog programa nastupa na tržištu u uvjetima socijalističke samoupravne plansko-tržišne privrede“.

 

Od 1964. do 1968. godine radio je u „Radi Končaru“ najprije kao pripravnik, pa analitičar, rukovoditelj prodajno-planskog odjela, te je u srednjoj ekonomskoj školi istog poduzeća predavao predmet „Matematiku za ekonomiste“. Do 1972. godine bio je rukovoditelj odjela za unaprjeđenje prodaje u „Jadranu“, rukovoditelj prodaje i odjela za marketing u „Jugotonu“ i „Infomratoru“. Od 1972. do 1983. godine radio je najprije kao asistent, pa stariji asistent (1975.) i docent (1978.) na Visokoj školi za vanjsku trgovinu. Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu radio je od 1982. godine kao docent, a 1989. godine izabran je u zvanje izvanrednog profesora te  u zvanje redovitog profesora 2004. godine. Dr. Hitrec je u svojim radovima, javnim nastupima i svakodnevnom radu zastupao mišljenje da u marketingu, a posebno oglašavanju postoji opasnost od beskrupulozno profitno motiviranih osoba (npr. pušenje duhana, zagađivanje okoliša, trošenje energije itd.), dok je s druge strane nastojao iz marketinga i promocije izvući ono što je najbolje za ljude i primjenjivati na ponudu i prodaju proizvoda i usluga, kao i unaprjeđivanje životno važnih područja na kojima se direktno ne zarađuje, ali koja imaju vrlo veliko gospodarsko značenje za širu okolinu, državu i njezino stanovništvo. Tako je bila usmjerena i njegova dodiplomska i postdiplomska nastava na predmetima Upravljanje marketingom, Ekonomska propaganda, Tržišno poslovanje, Promotivne aktivnosti, Politika promocije itd. Za vrijeme rada na Fakultetu bio je angažiran u raznim nenastavnim aktivnostima kroz odbore, povjerenstva, savjete itd. Na Fakultetu je radio do odlaska u mirovinu 2004. godine.

 

Bio je član Saveza ekonomista Hrvatske i Udruženja propagandista Hrvatske, odnosno Saveza udrženja propagandista Jugoslavije.

 

Za nesebičan doprinos razvoju privredne propagande dobio je javno priznanje časopisa „Privredna propaganda“, a za svesrdnu suradnju u provedbi društvenih aktivnosti dobio je 1980. godine diplomu Društva ekonomskih propagandista Hrvatske.

 

VAŽNIJA DJELA:

Kacian, N. i Hitrec, M. (1988.), Prostori za akciju : (promocija zaštite na radu), Beograd: Zaštita rada.

Hitrec, M. (1981.), Temelji i učinci promocijskog komuniciranja, Zagreb: Udruženje propagandista SR Hrvatske.

Hitrec, M. (2002.), Servant marketing u zaštiti : temelji, tehnike, učinci, kontrola, Zagreb: IPROZ; Visoka škola za sigurnost na radu.

Hitrec, M. (2003.), Ekonomika zaštite i sigurnosti "servant" model : [skripta], Zagreb: IPRO.

 

OSTALI IZVORI:

Glavaš, D. (2005.), In memoriam: Prof. dr. sc. Miodrag Hitrec – Što je smisao života, Market-Tržište, 17(1-2).

 

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet – Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Miodrag Hitrec, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/h/miodrag-hitrec