Ivo Hergešić

Ivo Hergešić

Dr. Ivo Hergešić (Zagreb, 23. VII. 1904. – Zagreb, 29. XII. 1977.), honorarni nastavnik

Ivo Hergešić rođen je 1904. godine u Zagrebu, gdje je završio gimnaziju 1923. godine. Studirao je pravo, medicinu, romanistiku i germanistiku, a doktorirao je 1927. godine obranivši rad pod naslovom „Osjećajna i misaona sadržina u djelima Guy de Maupassanta”. Bio je na dvogodišnjem stručnom usavršavanju na Sorbonni u Parizu.

 

Od 1923. do 1941. godine bio je novina i urednik „Obzora“, od 1950. do 1953. radio je kao novinar agencije Hayas, bio je suradnik u Twentieth Centuriy Fox i urednik na Radio Zagrebu, nakon čega radi kao ravnatelj kazališta Komedija do 1956. godine kada je utemeljio Odsjek za komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (jedan kraći period 1936. godine radio je kao docent iz komparativne književnosti na istom fakultetu). Od utemeljenja ovog Odsjeka Hergešić ostaje raditi na Filozofskom fakultetu  najprije kao izvanredni, a od 1962. godine redoviti profesor i pročelnik do odlaska u mirovinu 1971. godine. Na Ekonomsko-komercijalnoj visokoj školi u Zagrebu radio je kao honorarni nastavnik od 1934. do 1935. godine.

 

Nagradu „Vladimir Nazor“ za životno djelo dobio je 1977. godine. U spomen na Hergešića Hrvatsko društvo kazališnih kritičara i teatrologa ustanovilo je 2013. godine „Nagradu Ivo Hergešić za najbolju kazališnu predstavu sezone“.

 

VAŽNIJA DJELA:

Autorski rad Ive Hergešića vrlo je plodonosan, pisao je kritike, rasprave, prevodio je značajna djela svjetske književnosti s francuskog, njemačkog, engleskog, španjolskog, nizozemskog i ruskog jezika te je (ko)autor većeg broja stručnih i znanstvenih radova.

 

OSTALI IZVORI I FOTOGRAFIJA:

Hergešić, I. (2021.), Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje, Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, preuzeto 27. lipnja 2023. s http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=25130

 

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet – Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Ivo Hergešić, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/h/ivo-herge%C5%A1i%C4%87