Franjo Hrabak

Franjo Hrabak, dipl. ing. mat. (Sirač kod Daruvara, 8. VII. 1910. – Zagreb, 23. VI. 1975.), viši predavač

Franjo Hrabak rođen je 1910. godine u Siraču, općina Daruvar, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Maturirao je 1929. godine u gimnaziji u Osijeku. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je iz matematičke grupe 1935. godine, nakon čega je 1936. godine završio Školu za rezervne artiljerijske oficire u Sarajevu.

 

Odmah po završetku školovanja 1936. godine postaje suplentom samoupravne gimnazije u Kumanovu, 1938. godine suplentom gimnazije u Zrenjaninu, zatim u Kraljevu. Od 1940. do 1942. godine radio je kao profesor klasične gimnazije u Splitu, a od 1934. do 1944. godine kao profesor gimnazije u Dubrovniku. Od 1944. godine bio je referent za srednje škole NOO Dubrovnik, a od 1945. referent u Povjereništvu za prosvjetu ZAVNOH-a. Iste godine pa do 1948. bio je direktor Partizanske gimnazije „Maršal Tito“, zatim tajnik Zemaljskog odbora sindikata prosvjetnih radnika za Hrvatsku. Od kraja 1948. do sredine 1950. godine bio je direktor gimnazije u Ogulinu, a nakon toga do 1952. godine direktor I. ekonomskog tehnikuma u Zagrebu, pa do 1960. direktor II. gimnazije „Braća Ribar“ u Zagrebu, te je u isto vrijeme (od 1952.) bio vanjski suradnik Visoke privredne škole gdje je predavao matematiku, a od 1960. do kraja života predavao je na Poljoprivrednom fakultetu u Zagrebu. Kroz znanstveni i stručni radi bavio se posebno linearnom algebrom, matematičkom statistikom i analitičkom geometrijom.

 

Bio je predsjednik Republičkog odbora sindikata prosvjetnih radnika Hrvatske, predsjednik i tajnik Gradskog odbora sindikata prosvjetnih radnika grada Zagreba, član Republičkog savjeta za prosvjetu, član Izvršnog odbora Društva matematičara i fizičara Hrvatske itd.

 

Odlikovan je Ordenom rada II reda (1959.) i Ordenom zasluga za narod sa srebrenim zracima (1957.). Za životno djelo dobio je nagradu Sabora RH „Ivan Filipović“.

 

VAŽNIJA DJELA:

Kurepa, Đ., Hrabak, F. i Rajčić, L. (1972.), Geometrija: za drugi razred gimnazije, Zagreb: Školska knjiga.

Hrabak, F. (1952.), Iz povijesti matematike: pregled razvoja elementarne matematike, Zagreb: Školska knjiga.

Hrabak, F. (1960.), U svijetu matematičkih pojmova i simbola: priručnik za učenike gimnazija i njima srodnih škola, Zagreb: Školska knjiga.

 

OSTALI IZVORI:

Ekonomski fakultet u Zagrebu (1980.), 60 godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb: Ekonomski fakultet, 342-343.

 

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet – Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Franjo Hrabak, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/h/franjo-hrabak