Franjo Herceg

Franjo Herceg (?, - ?), dnevničar

Franjo Herceg radio je na Ekonomsko-komercijalnoj visokoj školi kao dnevničar.

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet – Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Franjo Herceg, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/h/franjo-herceg