Ante Huljev

Mr. Ante Huljev (Primošten, 8. I. 1927. – Primošten, 2015.), predavač

Ante Huljev rođen je 1927. godine u Primoštenu, gdje je završio osnovnu školu. Gimnaziju je završio 1946. godine u Šibeniku. Početno upisuje studij brodogradnje na Tehničkom fakultetu u Zagrebu, koji je prekinuo i počeo raditi u privredi. Studij ponovno upisuje kao izvanredni student i diplomirao je 1963. godine na Višoj školi za vanjsku trgovinu, a 1966. godine diplomirao je na Fakultetu ekonomskih nauka u Zagrebu. Na istom fakultetu završio je 1969. godine poslijediplomski studij „Ekonomika poduzeća“ obranivši rad pod naslovom „Optimizacija anticipativnih zaliha metodom linearnog programiranja“.

 

Na Visokoj školi za vanjsku trgovinu, odnosno na Fakultetu za vanjsku trgovinu počeo je raditi 1966. godine u dopunskom radnom odnosu kao voditelj vježbi iz privredne i financijske matematike, pa kao asistent, a od 1970. godine kao predavač iz predmeta „Osnove matematike za ekonomiste“, „Matematika“ i „Poslovna matematika“. Na Fakultetu za vanjsku trgovinu radio je do 1984. godine.

(Pripremila: Z. U. B.)

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet – Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Ante Huljev, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/h/ante-huljev