Anka Has

Anka Has ('; 1908. - ?), spremačica

Anka Has rođena je 1908. godine.Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu radila je kao spremačica.

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet – Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Anka Has, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/h/anka-has