Višnja Golac

Višnja Golac

Višnja Golac, prof. (Zagreb, 30. VIII.1955.), viši predavač

Višnja Golac rođena je u Zagrebu gdje je završila osnovnu školu i pohađala XIV. gimnaziju (danas XV. gimnazija) od 1970. do 1974. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1974. godine upisala je studij Francuskog jezika i književnosti i Talijanistike. Diplomirala je 1980. godine te stekla zvanje profesora francuskog jezika i književnosti i talijanskog jezika. Odmah po završetku studija zapošljava se u OŠ Vladimira Nazora u Zagrebu,  na određeno vrijeme kao zamjena za porodni dopust, a dvije godine kasnije i na neodređeno vrijeme u istoj školi. U međuvremenu je radila na zamjenama u osnovnim školama. Za vrijeme rada u navedenoj školi radila je u programu intenzivnog učenja francuskog jezika u suradnji s Francuskim institutom i uz asistenciju francuskih lektora. Istodobno u nastavu implementira i učenje talijanskog jezika. U cijelom tom razdoblju surađuje s Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu kao mentor studentima Romanistike i Talijanistike. Također je mentor nastavnicima pripravnicima te član povjerenstava za polaganje stručnih ispita. Piše osvrte i recenzije udžbenika, te objavljuje članke u časopisu Strani jezici. Aktivno sudjeluje na stručnim aktivima na svim razinama, te na seminarima za nastavnike francuskog i talijanskog jezika.

Godine 1994. zapošljava se na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao predavač Poslovnog talijanskog jezika, a 2004. godine izabrana je u zvanje višeg predavača. Godine  2009.  ponovno je izabrana u isto zvanje. Zadnji reizbor bio je 2015. godine, Nastavu izvodi na kolegijima Poslovni talijanski jezik I, II, III i IV. Mentor je studentima Talijanistike Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Kroz svoj stručni rad bavi se recenzijama i prosudbama udžbenika za osnovnu i srednju školu, objavljuje  članke u stručnim časopisima i zbornicima, prevodi stručne i znanstvene referate i sažetke, te stručnu literaturu  za nastavu na diplomskom i doktorskom studiju na Ekonomskom fakultetu. Autor je nekoliko priručnika za nastavu za kolegije na kojima predaje, te rječnika poslovne terminologije. Objavljuje predavanja i nastavna skripta  na web stranicama Fakulteta. Kontinuirano aktualizira nastavne materijale, te didaktizira najnovije stručne članke i video materijale. Surađivala je sa studentskim udrugama izrađujući  testove za provjeru razine znanja talijanskog jezika  prilikom prijava za međunarodnu razmjenu i stipendije. Redovito sudjeluje na stručno-znanstvenim skupovima, konferencijama, okruglim stolovima, te radionicama. Bila je članica  izbornih povjerenstava za izbor u zvanja predavača i višeg predavača.

Članica je Udruge nastavnika jezika struke na visokoškolskim ustanovama i Hrvatske udruge frankofonih sveučilišnih nastavnika.

DJELA:

Golac, V. (2008.), Entriamo nel mondo degli affari!1, nastavna skripta za Kolegij Poslovni talijanski I, Zagreb: Mikrorad.

Golac, V. (2008.), Strutture 3, priručnik za kolegij Poslovni talijanski III, Zagreb: Mikrorad.

Golac, V. (2009.), Strutture 4, priručnik za kolegij Poslovni talijanski IV, Zagreb: Mikrorad.

Golac, V.  (2009.), Entriamo nel mondo degli affari! 2, nastavna skripta za Kolegij Poslovni talijanski II, Zagreb: Mikrorad.

Golac, V.  (2006.), Piccolo vocabolario dell'italiano degli affari,  Zagreb: Mikrorad.

Guala, F. (2009.), Filozofija ekonomije, Zagreb: Politička kultura, Biblioteka Universitas, [prijevod Višnja Golac].

Golac, V. (2014.), Piccolo vocabolario dell'italiano degli affari, Mali rječnik poslovnog talijanskog jezika, dopunjeno izdanje, Zagreb: Ekonomski fakultet. 

Golac, V. (2014.), Strutture 3, nastavna skripta za Poslovni talijanski jezik III, novo, izmijenjeno izdanje, Zagreb: Ekonomski fakultet. 

OSTALI IZVORI:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Ekonomski fakultet: Višnja Golac, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto 13. srpnja 2020. s https://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/poslovni-strani-jezici/clanovi-30472/visnja-golac/30479  

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Višnja Golac, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/g/vi%C5%A1nja-golac