Tomislav Globan

Tomislav Globan

Izv. prof. dr. sc. Tomislav Globan (Bjelovar, 3. IX. 1986. -), izvanredni profesor

Izv. prof. dr. sc. Tomislav Globan rođen je i odrastao u Bjelovaru gdje je završio osnovnu i srednju školu. Maturirao je 2004. godine u Prirodoslovno-matematičkoj gimnaziji. Iste godine upisuje Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu te 2008. završava dodiplomski studij na smjeru Financije uspješnom obranom diplomskog rada "Privatizacija i ulazak stranog kapitala u hrvatski bankarski sektor" pod mentorstvom prof. dr. sc. Marijane Ivanov. Tijekom studija nagrađen je dvjema Dekanovim nagradama za uspjeh postignut na četvrtoj godini studija te za ostvaren prosjek ocjena na cjelokupnom studiju, a bio je i stipendist Grada Bjelovara. Početkom 2009. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu upisuje specijalistički poslijediplomski studij "Ekonomika Europske unije" kojeg završava dvije godine kasnije obranom rada "Utjecaj svjetske financijske krize na tokove kapitala u tranzicijskim zemljama srednje i istočne Europe" pod mentorstvom prof. dr. sc. Radmile Jovančević. Krajem 2010. godine upisuje Doktorski studij ekonomije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu kojeg završava 2013. uspješnom obranom doktorskog rada "Makroekonomski šokovi kao odrednice mobilnosti kapitala u Republici Hrvatskoj i posttranzicijskim zemljama Europske unije" pod mentorstvom prof. dr. sc. Radmile Jovančević.

Područja od znanstvenog i stručnog interesa su mu makroekonomija financijskih tržišta, europske ekonomske integracije te ekonomika sporta. Postdoktorsko usavršavanje proveo je na WIIW institutu u Beču, a usavršavao se i na brojnim radionicama i ljetnim školama u zemlji i inozemstvu. Dobitnik je potpore Sveučilišta u Zagrebu za akademsku mobilnost za studijski posjet na University of North Carolina at Charlotte, Belk College of Business. Voditelj je istraživačkog centra MacroHub koji se bavi analizama aktualnih ekonomskih kretanja, kao i izradom različitih ekonomskih indikatora - poslovnih ciklusa, tržišta nekretnina, fiskalnih rizika, i sl. Dobitnik je većeg broja domaćih i međunarodnih nagrada za znanstvenu izvrsnost, među kojima se ističu Državna nagrada za znanost koju dodjeljuje Hrvatski sabor za velik broj radova visoke vrsnoće objavljenih u 2014. godini i nagrada „Olga Radzyner Award“ koju dodjeljuje Austrijska središnja banka (ÖNB) za najbolje radove mladih znanstvenika s istraživanjima u području europskih ekonomskih integracija. Dobitnik je i nagrade Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu za najbolji rad u 2018. godini u području društvenih znanosti, polje ekonomija te dvije nagrade Mijo Mirković i jednu nagradu dr. Pero Jurković Ekonomskog fakulteta u Zagrebu.

Godine 2009. počeo je raditi kao asistent na Katedri za makroekonomiju i gospodarski razvoj Ekonomskog fakulteta u Zagrebu te je 2013. promoviran u zvanje višeg asistenta, 2016. u zvanje docenta, a 2021. u zvanje izvanrednog profesora na istoj katedri. Do sada je sudjelovao u izvedbi predavanja i seminarske nastave iz većeg broja kolegija na preddiplomskoj i diplomskoj razini studija na hrvatskom i engleskom jeziku. Riječ je o kolegijima "Makroekonomija", "Gospodarstvo Hrvatske", "Makroekonomija EU", "Ekonomske politike EU", "Makroekonomija financijskih tržišta", "Economics of European Union", "Economic Policies of the EU", "Macroeconomics of Financial Markets", "Advanced Macroeconomics" i "Sports Economics". Za svoj nastavni rad nagrađen je  višestrukim nagradama dekana za najbolje ocijenjenog predavača na studijskim programima fakulteta. Predavao je u više navrata kolegij "Economics of European Integration" na sveučilištu WU Wien u Beču za što je dobio CEEPUS stipendiju, a predavao je i na Kyungpook National University iz Južne Koreje u sklopu  Visiting Scholar Programa.

Voditelj je preddiplomskog studija Ekonomije na engleskom jeziku (Bachelor Degree in Economics) te diplomskog studija Ekonomije na engleskom jeziku (Master Degree in Economics). Član je Odbora za poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije te tima za administriranje web stranice Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Održao je veći broj stručnih predavanja, ponajviše u području ekonomike sporta, a piše i stručne analize za popularne internetske portale iz područja ekonomije.

Do sada je sudjelovao na više istraživačkih znanstvenih projekata financiranih od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Hrvatske zaklade za znanost te Sveučilišta u Zagrebu. Trenutno je voditelj uspostavnog istraživačkog projekta "Osnivanje i razvoj Centra za strukturno i nelinearno makroekonomsko modeliranje (MacroHub)" koji financiraju Hrvatska zaklada za znanost i Ekonomski fakultet u Zagrebu. Objavio je preko 50 znanstvenih radova, od kojih je velik broj u inozemnim časopisima indeksiranima u bazi Current Contents i/ili Web of Science, a aktivno recenzira radove za velik broj međunarodnih časopisa. Član je uredništva znanstvenog časopisa Zagreb International Review of Economics and Business i EFZG Working Paper Seriesa. Dodatno se obrazovao i usavršavao u inozemstvu pohađajući dvije međunarodne ljetne škole iz područja ekonometrijskih metoda na Sveučilištu u Cambridgeu te na Sveučilištu u Surreyju. Od stranih jezika aktivno se služi engleskim (C1 diploma), a pasivno njemačkim jezikom.

VAŽNIJA DJELA:

Bašić, F. i Globan, T. (2022.), Early Warning Signals of Recessions: Foreign vs. Domestic, The Business Review Journal, 29(1),  str. 27-35.

Tica, J., Globan, T. i Arčabić, V. (2022.), Managing the Impact of Globalization and Technology on Inequality, Ekonomska istraživanja, 35(1),  str. 1035-1060.

Globan, T. (2022.), Utjecaj Covid-19 krize na rizik eksternog refinanciranja javnog duga Republike Hrvatske, u: Obadić, A. i Gelo, T. (ur.), Utjecaj pandemije COVID 19 na hrvatsko gospodarstvo - dvije godine poslije, Zagreb, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, str. 85-96.

Miladin, P. i Globan, T. (2022.), Sustainability Analysis of Hosting the Summer Olympic Games, u: Sever Mališ, S., Jaković, B. i Načinović Braje, I. (ur.), Proceedings of FEB Zagreb 13th International Odyssey Conference on Economics and Business, Zagreb, Faculty of Economics i Busines, University of Zagreb, str. 310-319.

Globan, T. i Levaj, M. (2022.), Dynamic Analysis of Macroeconomic Trends in Croatia, u: Družić, G. i Rogić Dumančić, L. (ur.), Conference Proceedings of the 3rd International Conference on the Economics of Decoupling (ICED), Zagreb, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti; Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, str. 139-154.

Globan, T. (2021.), Analiza međuodnosa ponude i potražnje na tržištu rada u Republici Hrvatskoj. u: Tica, J. i Bačić, K. (ur.), Ekonomska politika Hrvatske u 2022. - postpandemijski izazovi, Zagreb, Hrvatsko društvo ekonomista, str. 234-253.

Bašić, F. i Globan, T. (2021.), “Winter is coming”: Can Financial and Macroeconomic Variables Predict Crises?, u: Proceedings of The 5th International Conference on Research in Management and Economics. Berlin, Diamond Scientific Publishing, str. 120-128.

Depken,  II,  Craig A. i Globan, T. (2021.), Football Transfer Fee Premiums and Europe's Big Five, Southern economic journal, 87(3), str. 889-908.

Globan, T., Rogić Dumančić, L., Ricijaš, N. i Omazić, M. (2021.), Ekonomski i društveni troškovi ovisnosti o kockanju u hrvatskoj – druga strana medalje, Ljetopis socijalnog rada, 28(1),  str. 37-70.

Depken II, C. i Globan, T. (2021.), Domestic League Competitive Balance and UEFA Performance, International Journal of Sport Finance, 16(4),  str. 194-203.

Mikulec, M. i Globan, T. (2021.), Sloboda kretanja profesionalnih nogometaša: ulazna mobilnost stranih državljana u Prvoj hrvatskoj nogometnoj ligi nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, Zbornik sveučilišta Libertas, 6(6),  str. 51-66.

Tica, J., Globan, T. i Levaj, M. (2021.), FDI in Croatia, u: Deichmann, J. (ur.) Foreign Direct Investment in the Successor States of Yugoslavia: A Comparative Economic Geography 25 Years Later. Cham, Springer, str. 51-77.

Depken II, C., Globan, T. i Kožić, I. (2020.), Television Induced Tourism: Evidence from Croatia, Atlantic Economic Journal, 48(2),  str. 253-262.

Globan, T. i Škrinjarić, T. (2020.), Penny Wise and Pound Foolish: Capital Gains Tax and Trading Volume on the Zagreb Stock Exchange, Public sector economics, 44(3),  str. 299-329.

Tica, J., Globan, T. i Arčabić, V. (2019.), The Mundell-Fleming Trilemma and the Global Financial Cycle: An Empirical Test of Competing Hypotheses, Romanian Journal of Economic Forecasting, 22(3),  str. 62-80.

Globan, T. i Jägers, E. (2019.), Multiple Ownership, Collusion and Unusual Result Patterns in Soccer, Contemporary economic policy, 37(2),  str. 245-260.

Globan, T. (2018) Financial supply cycles in post-transition Europe – introducing a composite index for financial supply, Post-communist economies, 30(4),  str. 482-505.

Globan, T. (2018.), From Capital Surges to Capital Drought in A Small Integrated Economy - Lessons from Croatia, Transformations in business i economics, 17(1),  192-215.

Globan, T. (2018.), Struktura i odrednice desetljetnog preokreta u vanjskotrgovinskoj bilanci Republike Hrvatske, u: Družić, G. i Družić, I. (ur.), Zbornik radova znanstvenog skupa "Modeli razvoja hrvatskog gospodarstva". Zagreb, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti; Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, str. 197-213.

Globan, T. i Sorić, P. (2017.), Financial Integration before and after the Crisis: Euler Equations (Re)visit the European Union, Ekonomický časopis, 65(3),  237-262.

Globan, T., Arčabić, V. i Sorić, P. (2016.), Inflation in New EU Member States : A Domestically or Externally Driven Phenomenon?, Emerging markets finance and trade, 52(1), str. 154-168.

Globan, T. i Matošec, M. (2016.), Public debt-to-GDP ratio in new EU member states: cut the numerator or increase the denominator?, Romanian journal of economic forecasting, 19(3),  str. 57-72.

Arčabić, V., Globan, T. i Rogić Dumančić, L. (2016.), Ekonomski odnosi s inozemstvom, u: Obadić, A. i Tica, J. (ur.), Gospodarstvo Hrvatske, Zagreb, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, str. 87-125.

Tica, J., Nadoveza, O. i Globan, T. (2016) Monetarna politika, u: Obadić, A. i Tica, J. (ur.), Gospodarstvo Hrvatske, Zagreb, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, str. 247-286.

Arčabić, V., Globan, T., Nadoveza, O., Rogić Dumančić, L. i Tica, J. (2016.), Macroeconomic effects of productivity shocks - a VAR model of a small open economy, u: Galetić, L., Načinović Braje, I. i Jaković, B. (ur.), 8th International Conference "An Enterprise Odyssey: Saving the Sinking Ship Through Human Capital" Proceedings, Zagreb, Faculty of Economics i Business, str. 358-365.

Arčabić, V., Globan, T., Nadoveza, O., Rogić Dumančić, L. i Tica, J. (2016.), Does the foreign income shock in a small open economy DSGE model fit Croatian data?, u: Galetić, L., Načinović Braje, I. i Jaković, B. (ur.) 8th International Conference "An Enterprise Odyssey: Saving the Sinking Ship Through Human Capital" Proceedings, Zagreb, Faculty of Economics i Business, str. 351-357.

Jovančević, R., Globan, T. i Recher, V. (2015.), Does the Cohesion Policy decrease economic inequalities in the European Union, Zagreb international review of economics i business, 18(2),  1-20.

Globan, T. (2015.), Financial integration, push factors and volatility of capital flows : evidence from EU new member states, Empirica, 42(3),  str. 643-672.

Globan, T. (2015.), From financial integration to sudden stops? New evidence from EU transition countries, Czech journal of economics and finance, 65(4),  str. 336-359.

Obadić, A. i Globan, T. (2015.), Household debt as a determinant of retail and personal consumption – the case of Croatia, Economic research-Ekonomska istraživanja, 28(1), str. 687-702.

Globan, T. (2015.), Financialization in CESEE Countries - The Story of Debt vs. Equity, u: Radošević, D. i Cvijanović, V. (ur.), Financialisation and Financial Crisis in South- Eastern European Countries, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, Peter Lang, str. 247-262.

Globan, T. (2014.), Tokovi kapitala i financijska integracija u Europskoj uniji, Zagreb: Ekonomski fakultet - Zagreb.

Globan, T. (2014.), Testing 'the trilemma' in post-transition Europe – a new empirical measure of capital mobility, Post-communist economies, 26(4),  str. 459-476.

Obadić, A., Globan, T. i Nadoveza, O. (2014.), Contradicting the Twin Deficits Hypothesis: the Role of Tax Revenues Composition, Panoeconomicus, 6,  str. 653-667.

Globan, T. (2014.), The Prizes and Pitfalls of Large Capital Inflows in a Small Integrated Economy — Case of Croatia, International Journal of Trade, Economics and Finance, 5(3), str. 235-243.

Jovančević, R. i Globan, T. (2014.), The Impact of FDI Flows on Economic Convergence in Central and Eastern Europe, u: Kandžija, V. i Kumar, A. (ur.), Economic Integrations, Competition and Cooperation, Rijeka, University of Rijeka, Faculty of Economics, str. 66-80.

Globan, T. (2014.), The Economics of European Integration / Richard Baldwin and Charles Wyplosz - book review, Financial Theory and Practice, 38(2),  str. 247-252.

Jovančević, R. i Globan, T. (2014.), The impact of the EU cohesion policy on the regional convergence process of the new member states in the European Union, u: Papadopoulos, G., Ketikidis, P. i Kofteros, S. (ur.), The 7th International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development ICEIRD 2014 Proceedings, Nicosia, ICEIRD, str. 384-393.

Obadić, A. i Globan, T. (2014.), Determinante i potencijali trgovine na malo u malom otvorenom gospodarstvu - primjer Hrvatske, u: Družić, G. i Družić, I. (ur.), Zbornik radova znanstvenog skupa "Razvojni potencijali hrvatskog gospodarstva", Zagreb, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti; Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, str. 269-287.

Arčabić, V., Globan, T. i Raguž, I. (2013.), The relationship between the stock market and foreign direct investment in Croatia: evidence from VAR and cointegration analysis, Financial Theory and Practice, 37(1),  str. 109-126.

Jovančević, R., Arčabić, V. i Globan, T. (2012.), Prijenos poslovnih ciklusa zemalja Europske unije na Republiku Hrvatsku, Ekonomski pregled: mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 63(1-2),  str. 3-21.

Globan, T. i Arčabić, V. (2012.), Odrednice niske volatilnosti kapitalnih priljeva u Hrvatskoj, Privredna kretanja i ekonomska politika, 22 (131),  str. 59-89.

Jovančević, R., Globan, T. i Arčabić, V. (2012.), Volatility of Capital Inflows in EU New Member States and Croatia, u: Kandžija, V. i Kumar, A. (ur.), Economic Integration, Growth Prospects and Enlargement, Rijeka, University of Rijeka, Faculty of Economics, str. 688-702.

Globan, T. (2012.), Capital flow reversals during a financial crisis: does the pre-crisis composition matter?, Ekonomski pregled: mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 63(11),  str. 587-607.

Globan, T., Arčabić, V. i Raguž, I. (2012.), Is there a long-term relationship between the stock market and foreign direct investment in Croatia?, u: Galetić, L. i Šimurina, J. (ur.), Proceedings of the 6th International Conference “An Enterprise Odyssey: Corporate governance and public policy — path to sustainable future”, Zagreb, str. 423-434.

Globan, T. (2012.), Regional disparities in pre- and post-crisis global capital flows, u: Galetić, L. i Šimurina, J. (ur.), Proceedings of the 6th International Conference “An Enterprise Odyssey: Corporate governance and public policy — path to sustainable future”, Zagreb, str. 158-170.

Obadić, A. i Globan, T. (2012.), Strategija financiranja fiskalnih i vanjskih neravnoteža tijekom dužničke krize u eurozoni, u: Družić, G. i Družić, I. (ur.), Razvojna strategija malog nacionalnog gospodarstva u globaliziranom svijetu, Zagreb, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti; Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, str. 303-320.

Globan, T. (2011.), Rezistentnost priljeva kapitala u uvjetima globalne financijske krize: slučaj europskih tranzicijskih zemalja, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 9(1),  str. 191-214.

Jovančević, R. i Globan, T. (2011.), Determinante i (ne)rezistentnost izravnih stranih ulaganja u uvjetima globalne financijske krize: primjer Hrvatske, u: Obadić, A., Šimurina, J. i Tica, J. (ur.), Kriza: preobrazba ili propast?, Zagreb, Ekonomski fakultet Zagreb, str. 13-30.

Jovančević, R., Arčabić, V. i Globan, T. (2010.), The consequences of global financial crisis on Croatian economy, u: Ogunmokun, G. (ur.), 4th Biennial Conference of the Academy of World Business, Marketing and Management Development: Conference Proceedings. Perth, Academy of World Business, Marketing and Management Development, str. 525-540.

OSTALI IZVORI:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Ekonomski fakultet: Doc. dr. sc. Tomislav Globan, preuzeto 24. lipnja 2020. s https://www.efzg.unizg.hr/doc-dr-sc-tomislav-globan/31048 

IRB (2020.), Hrvatska znanstvena bibliografija, preuzeto 24. lipnja 2020. s https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/324612  

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2022) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Tomislav Globan, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/g/tomislav-globan