Nenad Gvozdanović

Dr. Nenad Gvozdanović (Dubrovnik, 31. VII. 1928. – Split, 18. II. 1994.), izvanredni profesor

Nenad Gvozdanović rođen je 1928. godine u Dubrovniku. Klasičnu gimnaziju završio 1947. godine u Splitu. Diplomirao je 1952. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, a doktorirao 1965. godine na Pravnom fakultetu u Splitu obranivši disertaciju pod naslovom „Problemi financiranja komune“.

Od 1948. do 1964. godine radio je  na Hvaru, u Zadru i Splitu, a tada se zapošljava na Višoj ekonomskoj školi gdje je predavao do 1969. godine. U istom razdoblju predavao je i na Pravnom fakultetu u Splitu. Na Fakultetu ekonomskih nauka, Odjel u Splitu radi od 1972. do 1974. godine kao izvanredni profesor, a 1976. godine izabran je u zvanje redovnog profesora na Ekonomskom fakultetu u Splitu, gdje je radio do mirovine 1979. godine.

Gvozdanović je bio jedan od utemeljitelja i prvi predsjednik Numizmatičkog društva Split (1980.-1985.)

(Pripremila: Z. U. B.)

VAŽNIJA DJELA:

Gvozdanović, N. i Zavoreo, Z. (1973.), Gradska renta, Split.

Gvozdanović, N. (1973.), Investiciono-komercijalna banka Split : poslovna i kreditna politika s naročitim osvrtom na efekte dugoročnih ulaganja, Split: [s. n.].

Gvozdanović, N. (1974.), Mogućnosti privrednog razvitka dalmatinskog otočja s obzirom na njegove komparativne prednosti : (s posebnim osvrtom na zadarsko područje), Zadar: [s. n.].

Gvozdanović, N. (1969.), Turizam i ugostiteljstvo, Split: [s. n.].

 

OSTALI IZVORI:

Delibašić, T. i Krasnov, Đ. (2002.), Hrvatski biografski leksikon, Zagreb: LZMK, preuzeto 20. lipnja 2023. s https://hbl.lzmk.hr/clanak.aspx?id=8286

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet – Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Nenad Gvozdanović, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/g/nenad-gvozdanovi%C4%87