Milica Gorički

Milica Gorički (?, 1918. - Zagreb, 2. VIII. 1992.), referentica za studentske poslove

Milica Gorički rođena je 1918. godine. Na Višoj privrednoj školi radila je na poslovima referentice za studentske poslove.

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet – Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Milica Gorički, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/g/milica-gori%C4%8Dki