Mato Grgić

Mato Grgić

Dr. Mato Grgić (Golubić kod Bihaća, BiH, 26. VII. 1947. – Zagreb, 13. III. 2018.), professor emeritus

Mato Grgić rođen je 1947. godine u Golubiću, općina Bihać u Bosni i Hercegovinu. Osnovnu i srednju ekonomsku školu završio je u Bihaću. Ekonomski fakultet u Zagrebu upisao je 1966. godine, a diplomirao 1970. godine. Doktorsku disertaciju pod naslovom „Kriza kapitalizma i međunarodni ekonomski odnosi“ obranio je 1977. godine i time stekao znanstveni stupanj doktora društvenih znanosti s područja ekonomskih znanosti.

 

Nakon završenog studija zaposlio se u Ekonomskom institutu u Zagrebu, a 1971. godine prelazi raditi na Fakultet ekonomskih nauka (kasnije Ekonomski fakultet) u zvanju asistenta na Katedri za političku ekonomiju, starijeg asistenta od 1975. godine, od 1978. godine u zvanju docenta, od 1986. godine u zvanju redovitog profesora, a u trajnom  znanstveno-nastavno zvanju redovitoga profesora od 1997. godine. Za professora emeritusa izabran je 2015. godine. Predavao je predmete „Politička ekonomija“, „Međunarodni ekonomski odnosi“, „Međunarodna ekonomija“, „Počela ekonomije“, „Ekonomika i politika međunarodne razmjene Jugoslavije“ i „Ekonomika međunarodne razmjene Hrvatske“. Nakon promjene političkog sustava u Republici Hrvatskoj, bio je nositelj ili sunositelj i predavao je veći broj kolegija iz područja ekonomskih odnosa s inozemstvom: Međunarodna ekonomija, Regionalne ekonomske integracije, Međunarodna razmjena, Teorija i politika deviznog tečaja, Konkurentnost i komparativna prednost Hrvatske, i Konkurentnost Hrvatske i EU. Predavanja je održavao i na mnogim drugim učilištima (Sveučilišni saobraćajni studij, Poljoprivredni fakultet u Zagrebu, Fakultet za vanjsku trgovinu i turizam u Dubrovniku, Viša statistička škola u Zagrebu te u centrima u Njemačkoj i Švicarskoj). Obavljao je razne dužnosti na Fakultetu – bio je predsjednik Savjeta fakulteta, osnivač i pročelnik Katedre za međunarodnu ekonomiju (2006.) te je u razdoblju od 2010. do 2012. godine obnašao funkciju prodekana za poslijediplomske studije i doktorate. Umirovljen je 2014. godine.

 

Za stručni i znanstveni rad primio je Nagradu Ekonomskog fakulteta u Zagrebu za seminarski rad „Mjerenje i analiza iskorištenja kapaciteta industrijskog poduzeća“, Nagradu Ekonomskog fakulteta kao najboljem studentu četvrte godine studija, Nagrada Sveučilišta u Zagrebu za odličan uspjeh u studiju i Nagradu SKOJ-a za znanost.

(Pripremila: Z. U. B.)

VAŽNIJA DJELA:

Grgić, M., Bilas, V. i Franc, S. (2012.), Regional economic integrations : effects and perspectives, Zagreb: Sinergija nakladništvo.

Grgić, M., Bilas, V. i Franc, S. (2012.), Regionalne ekonomske integracije u svijetu, Zagreb: Sinergija nakladništvo.

Grgić, M. i Bilas, V. (2012.), Teorija regionalnih ekonomskih integracija, Zagreb: Sinergija nakladništvo.

Grgić, M., Bilas, V. i Franc, S. (2012.), Inozemna izravna ulaganja i ekonomski razvoj, Zagreb: Ekonomski fakultet.

Grgić, M., Bilas, V. i Franc, S. (2010.), Poduzetništvo u međunarodnoj ekonomiji, Zagreb: Sinergija nakladništvo.

Grgić, M. i Bilas, V. (2009.), International economics, Zagreb: Lares plus.

Grgić, M. i Bilas, V. (2008.), Međunarodna ekonomija, Zagreb: Lares plus.

Zdunić, S. i Grgić, M. (1995.), Politika intervalutarnog tečaja i zaštite u strategiji razvitka hrvatskog gospodarstva, Zagreb: <S. n.>.

Grgić, M. (1983.), Proizvodna struktura i izvozna orijentacija Jugoslavije, Zagreb: Informator.

Čalić, D., Ćosić, B., Grgić, M. et al. (1983.), Politička ekonomija kapitalizma, 6. izdanje, Zagreb: Informator.

Grgić, M. (1971.), Karakteristike kratkoročnih kretanja vanjsko-trgovinske razmjene Jugoslavije i njihova veza sa kratkoročnih kretanja proizvodnje, Zagreb.

 

OSTALI IZVORI:

Ekonomski fakultet u Zagrebu (1980.), 60 godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb: Ekonomski fakultet, 212-213.

Jurčić, Lj. (2018.), In memoriam prof. emeritus Mato Grgić (26.07.1947. - 13.03.2018.), preuzeto 19. svibnja 2023. s https://hrcak.srce.hr/file/298134

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet – Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Mato Grgić, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/g/mato-grgi%C4%87