Marica Gvojić

Marica Gvojić (?, 1920. - Zagreb, 2. I. 1986.), spremačica

Marica Gvojić rođena je 1920. godine. Na Visokoj privrednoj školi u Zagrebu obavljala je poslove spremačice.

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta - Zqagreb: Marica Gvojić, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/g/marica-gvoji%C4%87?authuser=0