Margareta Gardijan Kedžo

Margareta Gardijan Kedžo

Doc. dr. sc. Margareta Gardijan Kedžo (Split, 18. VIII. 1986. -), docentica

Margareta Gardijan Kedžo odrasla je u Segetu Donjem, gdje je završila osnovnu školu. Od 2000. do 2004. pohađala je Opću gimnaziju Petar Lučić u Trogiru, nakon čega je upisala Ekonomski fakultet u Splitu. Po završetku diplomskog studija zaposlila se na Ekonomskom fakultetu – Zagreb kao asistentica na Katedri za matematiku, gdje paralelno pohađa i poslijediplomski sveučilišni studij Financijska analiza. Na matičnom fakultetu 2012. godine upisuje i doktorski studij, smjer Poslovna ekonomija. Za vrijeme doktorskog studija (veljača - lipanj 2015.) boravila je kao gostujući istraživač na Manchester Business School, University of Manchester u Manchesteru (Ujedinjeno Kraljevstvo), pod mentorstvom dr. Olge Kolokolove. 2016. godine postiže doktorat znanosti na temu: „Efikasnost strategija zaštite portfelja primjenom opcija“ pod mentorstvom prof. dr. sc. Boška Šege. Sudjelovala je u nizu seminara i radionica iz ekonometrije, analize omeđivanja podataka, operacijskih istraživanja te primjene informacijsko-komunikacijskih tehnologija u nastavi.  U znanstveno zvanje stručne suradnice izabrana je 2017. godine, a 2018. godine u znanstveno-nastavno zvanje docentice. Na Ekonomskom fakultetu predaje kolegije Matematika, Financijska matematika i Financijsko modeliranje, surađuje na kolegiju Matematičke metode za upravljanje financijskom imovinom, te izvodi online pred-kolegij Osnove matematike. Istraživački interesi su joj financijska matematika, kvantitativne metode u financijama te primjena analize omeđivanja podataka u ekonomiji.

Aktivna je članica Hrvatskog društva za operacijska istraživanja, te u društvu od 2017. godine obavlja funkciju urednice biltena društva. Od listopada 2016. na Ekonomskom fakultetu - Zagreb obnaša dužnost predstavnika za e-učenje i administratora Fakulteta za sustav za e-učenje Merlin, u sklopu čega radi na razvijanju i primjeni e-učenja te održava edukativne radionice za nastavno osoblje. Od 2011.-2014. bila je član projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta “Modeli i metode operacijskih istraživanja u ekonomici i poslovnom odlučivanju” (voditelji L. Neralić, Z. Lukač), kao i nekoliko sveučilišnih projekata u razdoblju od 2015.-2019. Bila je voditeljica programa popularizacije znanosti u 2019. godini pod naslovom „Ekonomski problemi pod povećalom: pitajmo kvantitativce“. Članica je seminara za matematičko programiranje i teoriju igara Matematičkog odsjeka PMF-a u Zagrebu. Sudjelovala je u organizaciji i izvođenju predavanja Katedre za matematiku povodom dana Ekonomskog fakulteta od 2015-2019. godine. 2019. godine sudjelovala je u izvođenju ljetne škole zagrebačke V. gimnazije na temu Financijske matematike.

Dobitnica je nagrade Ljubomir Martić 2019. godine za udžbenik Šego, Gardijan Kedžo & Škrinjarić (2019) Odabrana poglavlja matematičkih metoda za upravljanje financijskom imovinom. Zagreb: Ekonomski fakultet - Zagreb. Također, koautorica je rada Analiza učinkovitosti poslovanja osigurateljne industrije u Europskoj uniji koji je osvojio nagradu Hrvatskog ureda za osiguranje za najbolji znanstveni rad iz područja osiguranja 2018. godine.

Osim što je aktivno sudjelovala na dvanaest međunarodnih konferencija, bila je član organizacijskog odbora konferencija KOI2018 i KOI2020. Članica je uređivačkih odbora znanstvenih časopisa Croatian Operational Research Review (CRORR) i Croatian Review of Economic, Business and Social Statistics (CREBSS), te aktivno recenzira za nekoliko međunarodnih znanstvenih časopisa. Autorica je preko 25 naslova (znanstveni radovi, poglavlja u znanstvenim knjigama, sveučilišni udžbenici, sveučilišni priručnici i stručni radovi).

VAŽNIJA DJELA:

Šego, B., Lukač, Z. i Gardijan Kedžo, M.(2019.), Financijska matematika, Zagreb: Ekonomski fakultet.

Šego, B., Gardijan Kedžo, M. i Škrinjarić, T. (2018.), Odabrana poglavlja matematičkih metoda za upravljanje financijskom imovinom, Zagreb: Ekonomski fakultet.

Gardijan, M., Kojić, V., Kotarac, K., Škrinjarić, T. i Vlah Jerić, S. (2015.), Zbirka zadataka iz Matematike, Zagreb: Ekonomski fakultet u Zagrebu.

Mihelja Žaja, M., Kordić, G. i Gardijan Kedžo, M. (2019.), The analysis of contextual variables affecting the efficiency of fiscal rules in the EU, Croatian operational research review, 10(1), 153-164.

Gardijan, M. i Lukač, Z. (2018.) Measuring the relative efficiency of the food and drink industry in the chosen EU countries using the data envelopment analysis with missing dana, Central European Journal of Operations Research, 26(3), 695-713.

Nadoveza Jelić, O. i Gardijan Kedžo, M. (2018.), Efficiency vs effectiveness: an analysis of tertiary education across Europe, Public sector

economics, 42(4), 381-414.

Gardijan, M. i Krišto, J. (2017.), Efficiency of mutual funds in Croatia: a DEA- based approach applied in the pre-crisis, crisis and post crisis period, Croatian operational research review, 8(1), 79-92.

Gardijan, M. i Škrinjarić, T. (2015.), Equity portfolio optimization: A DEA based methodology applied to the Zagreb Stock Exchange, Croatian operational research review, 6(2), 405-417.

Gardijan, M. i Kojić, V. (2012.), DEA-based Investment Strategy and Its Application in the Croatian Stock Market, Croatian operational research review, 3, 203-212.

Gardijan, M. (2011.), Strategije trgovanja opcijama, Ekonomski pregled: mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 62(5-6), 311-342.

Mihelja Žaja, M., Anđelinović, M. i Gardijan Kedžo, M. (2018.), Analiza učinkovitosti poslovanja osigurateljne industrije u Europskoj uniji, u: Ćurković, M., Krišto, J. i Zorić, D. (ur.), Zbornik radova s međunarodne znanstveno-stručne konferencije Hrvatski dani osiguranja 2018., Zagreb: Hrvatski ured za osiguranje, 29-41.

Gardijan, M., Kojić, V. i Šego, B. (2012.), Trajanje obveznica: pravila i primjene, u: Aljinović, Z. i Marasović, B. (ur.), Matematički modeli u

analizi razvoja hrvatskog financijskog tržišta, Split: Ekonomski fakultet, 5-26.

Gardijan, M. i Šego, B. (2012.), Analiza strategije dugi straddle, u: Aljinović, Z. i Marasović, B. (ur.), Matematički modeli u analizi

razvoja hrvatskog financijskog tržišta, Split: Ekonomski fakultet u Splitu, 61-76.

Gardijan, M. i Škrinjarić, T. (2015.), Estimating investor preferences towards portfolio return distribution in investment funds, Croatian

Operational Research Reveiw, 6(1), 1-16.

Aljinović, Z. Gardijan, M. i Šego, B. (2010.), Internetski alati za vrednovanje i trgovanje opcijama i njihova usporedba s akademskim modelima, Računovodstvo i financije, 56(3), 108-117.

Neralić, L. i Gardijan Kedžo, M. (2018.), A Survey and Analysis of Scholarly Literature in DEA Published by Croatian Researchers: 1978 – 2018.,  Zagreb International Review of Economics & Business, 22(1), 93-106.

Gardijan Kedžo, M., Kojić, V. i Slišković, M. (2019.), Farkaseva lema: elementarni dokaz i ekonomske primjene, Zbornik Radova/ Journal of Economy and Business, 25, 184-221.

Gardijan, M., Grbavac, K. i Šego, B. (2011.), Analiza zakona o poticanju prodaje stanova i Zakona o subvencioniranju i državnom jamstvu stambenih kredita, Računovodstvo i financije, 57(6), 115-127.

Gardijan Kedžo, M. i Škrlec, A. (2019.), Are Investment Constraints of Mandatory Pension Funds Restricting their Performance: Case of Croatia, u: Zadnik Stirn, L,, Kljajić Borštnar, M., Žerovnik, J., Drobne, S. i Povh, J. (ur.), Proceedings of the 15th International Symposium on Operational Research SOR'19 in Slovenia, Bled, September 25 - 27, 2019, Ljubljana, 393-398.

Kordić, G., Mihelja Žaja, M. i Gardijan, M. (2018.), Evaluating Fiscal Rules Efficiency in European Union Countries using Data Envelopment Analysis, u: Mašek Tonković, A. i Crnković, B. (ur.), 7. međunarodni znanstveni simpozij "Gospodarstvo istočne Hrvatske - vizija i razvoj"/ 7th International Scientific Symposium "Economy of Eastern Croatia - Vision and Growth", Osijek: Ekonomski fakultet, 1014-1022.

Lukač, Z. i Gardijan, M. (2017.), Measuring the Efficiency of the Food Industry in Central and East European Countries by using the Data Envelopment Analysis Approach, u: Liberatore, F. Parlier, G. H. i Demange, M. (ur.),  Proceedings of the 6th International Conference on Operations Research and Enterprise Systems, Porto, Portugal: SCITEPRESS, 385-392.

Gardijan, M. (2016.), Stochastic dominace criteria for investment decision making – empirical evidence from Zagreb Stock Exchange, u: Dedi, L. i Orsag, S. (ur.),  Proceedings of 1st International Conference on Financial Analysis, Dubrovnik, Hrvatska: Croatian Association of Financial Analysts; Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Economics & Business, 70-78.

Gardijan Kedžo, M., Memišević, A. i Sremić, L. (2011.), Bull Call Spread strategija za upravljanje rizikom, u Džafić, Z. i Zahirović, S. (ur.), Zbornik radova s druge međunarodne naučne konferencije “Ekonomija integracija” – Izazovi i perspektive zemalja Jugoistočne Europe, Tuzla: Ekonomski fakultet, 491-502.

Gardijan, M. (2011.), Option leverage, u: Zadnik Stirn, L., Žerovnik, J., Povh, J., Drobne, S. i Lisec, A. (ur.), Proceedings of the 11th International Symposium on Operational Research SOR '11, Ljubljana, Slovenija: Slovenian Society Informatika, Section for Operational Research, 291-296.

Šego, B., Gardijan, M. i Škrinjarić, T. (2014.), Izračun viših momenata distribucija pomoću VBA programskog jezika u Excelu, u: Biljanoivć, P. (ur.), Proceedings of the 37th International convention on information and communication technology, electronics and microelectronics: MIPRO 2014, Opatija: MIPRO - hrvatska udruga za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, elektroniku i mikroelektroniku, 1134-1139.

OSTALI IZVORI:

IRB (2020.), Hrvatska znanstvena bibliografija, preuzeto 17. srpnja 2020. s https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/328515  

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Ekonomski fakultet: Margareta Kardijan Kedžo, preuzeto 17. srpnja 2020. s https://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/matematika/clanovi-31392/doc-dr-sc-margareta-gardijan-kedzo/31391 

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Margareta Gardijan Kedžo, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/g/margareta-gardijan-ked%C5%BEo