Kosta Georgević

Dr. Kosta Georgević (Glina, 22. V. 1875. – Zagreb, 14. II. 1941.), kraljevski javni redoviti profesor

Kosta Georgević rođen je 1875. godine u Glini. Postigao je magisterij farmacije i doktorat filozofije. Osnivanjem Tečaja za naobrazbu učitelja u višim trgovačkim školama pri Tehničkoj visokoj školi 1919. godine izabrani su redoviti profesori (suplenti) Oton Bošnjak (nauka o trgovini), Nikola Kostenčić (politička ekonomija) i Kosta Georgević (poznavanje roba). Tečaj je već nakon godinu dana pretvoren u Visoku školu za trgovinu i promet, a Georgević je obnašao dužnost prodekana. Od 1925. do 1941. godine je bio redoviti profesor Ekonomsko-komercijalne visoke škole u Zagrebu za područje tehnologije te predstojnik Laboratorija za istraživanje i poznavanje robe — odjeljenje za poznavanje robe. Ukupni radni staž mu je bio 40 godina, od čega je 16 godina proveo na Ekonomsko-komercijalnoj visokoj školi.

 

Objavio je »Skriptu iz poznavanja robe«, Zagreb, 1920., »Poznavanje robe, Uvod, dio I i II«, udžbenik, Zagreb, 1921/22. i »Poznavanje robe«, Zagreb, 1934.; dopuna 1937.

(Pripremila: Z. U. B.)

OSTALI IZVORI:

Ekonomski fakultet u Zagrebu (1980.), 60 godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb: Ekonomski fakultet, 209-210.

Ekonomski fakultet – Zagreb (2015.), EFZG Novosti, Zagreb: Ekonomski fakultetpreuzeto 18. svibnja 2023. s https://www.efzg.unizg.hr/UserDocsImages/press/EFZG%20Novosti%20-%20srpanj%20-%20bez%20objave.pdf

Tehnički fakultet u Zagrebu (1943.), Spomenica 1942.-1943., Zagreb: Tehnički fakultet Hrvatskog sveučilišta u Zagrebu, preuzeto 18. svibnja 2023. s https://hro-cigre.hr/wp-content/uploads/2022/07/Spomenica_1942-1943.pdf

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet – Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Kosta Georgević, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/g/kosta-georgevi%C4%87