Jure Gotovac

Mr. Jure Gotovac (Vinovo kod Drniša, 15. V. 1944. – Varaždin, 30. VIII. 2010.), asistent

Jure Gotovac rođen je 1944. godine u Vinovu kod Drniša. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, gdje je 1973. godine i magistrirao obranivši rad pod naslovom „Materijalna osnova razvoja radio-televizije u SR Hrvatskoj promatrana sa stanovišta njene društvene funkcije“.

 

Radio je poslove analize i plan, ekonomske poslove razvoja na RTV-u, bio je pomoćnik generalnog direktora za investicije i razvoj u Badelu, Zagreb, direktor devizne dokumentarne kontrole Narodne banke Hrvatske, potpredsjednik za ekonomske odnose s inozemstvom u Gospodarskoj komori Hrvatske, generalni direktor Velebita i generalni direktor i osnivač Cibona Trucksa. Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu bio je asistent u dopunskom radu za predmet „Financije“ od 1967. do 1970. godine). Također je radio kao predavač za obrazovanje vanjskotrgovačkih kadrova u organizaciji Ekonomsko fakultet u Zagrebu i Gospodarske komore Hrvatske.

 

VAŽNIJA DJELA:

Pavetić, V., Kuiš, V. i Gotovac, J. (1986.), Devizno i vanjskotrgovinsko poslovanje, Zagreb, Informator.

 

OSTALI IZVORI:

Ekonomski fakultet u Zagrebu (1980.), 60 godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb: Ekonomski fakultet, 340.

Golden marketing (1996.), Tko je tko u hrvatskom gospodarstvu, Zagreb: Golden marketing, 158-160.

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet – Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Jure Gotovac, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/g/jure-gotovac