Jere Gojanović

Dr. Jere Gojanović (Šibenik, 30. IX. 1918. – Zagreb, 7. III. 1984.), redoviti profesor

Jere Gojanović rođen je 1918. godine u Šibeniku. Osnovnu, nižu srednju i dvorazrednu trgovačku školu završio je u Šibeniku. Treći i četvrti razred trgovačke akademije završio je u Dubrovniku 1938. godine. U jesen 1943. godine diplomirao je u Ekonomsko-komercijalnoj visokoj školi u Zagrebu. U srpnju 1958. doktorirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu obranivši disertaciju pod naslovom »Problemi i analiza ekonomičnosti u industrijskim poduzećima«. Tijekom 1956. godine bio je na praksi u zapadnonjemačkom kemijskom poduzeću »Ruhrchemie A. G.« u  Oberhausenu, a 1957. godine bila mu je dodijeljena stipendija za znanstveno-stručno usavršavanje u Zapadnoj Njemačkoj koje je proveo na ekonomskim fakultetima u Kölnu (kod prof dr G. Gutenberga) i Münchenu (kod prof dr G. Fischera).

 

Tijekom prvih 8 mjeseci 1944. godine radio je u bivšoj Zajednici za papir. Nakon rata zaposlio se u Ministarstvu industrije i rudarstva NR Hrvatske, gdje je radio kao revizor, zatim kao samostalni referent za cijene i neko vrijeme kao referent za uvoz i izvoz. Krajem 1947. godine prešao je u Glavnu direkciju građevne industrije NR Hrvatske gdje je najprije radio kao zamjenik direktora planskog sektora, zatim kao direktor tog sektora i napokon, kao direktor komercijalnog sektora. U prosincu 1950 godine izabran je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu u zvanje asistenta za predmet »Planiranje narodne privrede FNRJ, a u jesen 1953. godine prešao je na Katedru za poslovanje socijalističkih poduzeća. Krajem 1960. godine izabran je za docenta za predmet »Poslovanje i organizacija poduzeća«. U lipnju 1964. godine izabran je za izvanredneg profesora za predmet »Ekonomika i organizacija poduzeća« da bi nakon toga održavao nastavu iz navedenog predmeta te iz predmeta »Komercijalno poslovanje«. Krajem školske godine 1968/69. ponovno je izabran za izvanrednog profesora za predmet »Ekonomika i organizacija proizvodnje«. Izbor u isto zvanje ponovljen je u 1974. godini. Krajem veljače 1978. godine izabran je u zvanje redovitog profesora iz predmeta »Ekonomika i organizacija proizvodnje«. Od 1964. do 1974. bio  je više godina član Komisije za praktičnu nastavu, a tri godine bio je i predsjednik te komisije. Bio je predsjednik Komisije za izvanredni studij, predsjednik Vijeća treće godine, predsjednik Katedre za organizaciju, član Kadrovske komisije  i član savjeta i upravnog odbora Fakulteta te najzad predsjednik Komisije za ocjenu i nagradu najboljih radova na Fakultetu.Umirovljen je 1978. godine.

 

Izvan Fakulteta bio je veoma aktivan u Radničkom sveučilištu »Moša Pijade« u Zagrebu, gdje je održao veliki broj predavanja u svrhu ekonomskog obrazovanja radnika. U tu svrhu napisao je 42 članka i dvije brošure. Nekoliko godina održavao je predavanja za izvanredne studente u Zagrebu i raznim centrima za ekonomski studij koji su osnovani u SR Hrvatskoj. Održavao je prigodna predavanja pripadnicima JNA u Zagrebu, Koprivnici,  Brežicama i Šibeniku te radnicima nekoliko kolektiva u Zagrebu. Održavao je predavanja u II i III stupnju Ekonomskog fakulteta u Rijeci.

 

VAŽNIJA DJELA:

Gojanović, J. (1966.), Ekonomika i organizacija poduzeća, Zagreb: Panorama.

Gojanović, J. (1977.), Ekonomika i organizacija proizvodnje, Zagreb: Informator.

Gojanović, J. (1964.), Komercijalno poslovanje, Zagreb: Školska knjiga.

Gojanović, J. (1960.), Nabavna služba u poduzeću : (politika, organizacija i analiza nabave), Zagreb: Informator.

Gojanović, J. (1955.), Osnovi organizacije rada u industrijskim poduzećima, Zagreb: "Ognjen Prica".

 

OSTALI IZVORI:

Ekonomski fakultet u Zagrebu (1980.), 60 godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb: Ekonomski fakultet, 210-211.

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet – Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Jere Gojanović, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/g/jere-gojanovi%C4%87