Ivo Gjenero

Ivo Gjenero

Dr. Ivo Gjenero (Slano kod Dubrovnika, 14. II. 1931. – Zagreb, 30. VII. 2011.), izvanredni profesor

Ivo Gjenero rođen je 1931. godine u Slanom kod Dubrovnika. Osnovnu i srednju školu završio je u Dubrovniku, Studij matematike – teorijska matematika završio na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu (1961.), a magistarski rad pod nazivom „Stohastičko linearno programiranje“ obranio je 1968. godine na Poslediplomskoj ekonomskoj školi Jugoslavenskog instituta za ekonomska istraživanja u Beogradu. Doktorirao je 1985. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu obranivši rad pod naslovom „Matematički pristup općoj ravnoteži u Marxovom modelu“.

 

Od 1961. do 1962. godine radio je kao nastavnik matematike u gimnazijama u Crikvenici i Varaždinu. Od 1962. do 1972. godine bio je suradnik Ekonomskog instituta u Zagrebu u Odjelu za metode ekonomske analize i planiranja. Na Visokoj školi za vanjsku trgovinu je od 1967. godine, prvotno u dopunskom radnom odnosu, predavao predmet „Matematika za ekonomske analize“, a kasnije i predmet „Operativno istraživanje“. Od 1972. godine radi u zvanju višeg predavača za predmet „Matematika“ na Fakultetu za vanjsku trgovinu, a nakon integracije predaje „Matematiku za ekonomiste“ na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Također, na poslijediplomskom studiju “Ekonomska analiza“ predavao je predmet „Linearna algebra“. U zvanje višeg znanstvenog suradnika izabran je 1986. godine, a u zvanje izvanrednog profesora na Katedri za matematiku Ekonomskog fakulteta - Zagreb 1987. godine, gdje je radio do odlaska u mirovinu 2001. godine. Predavao je „Matematičke elemente informacija“ na studiju III. stupnja za bibliotekarstvo i informacione znanosti Referalnog centra Sveučilišta.

 

Bio je član Seminara za matematičko programiranje i teoriju igara Instituta za matematiku Sveučilišta u Zagrebu i član Društva matematičara SRH.  

 

VAŽNIJA DJELA:

Sekulić, M. i Gjenero, I. (1971.), Optimalna alokacija zajedničkih resursa u decentraliziranom ekonomskom sistemu : primjena metode dekompozicije linearnog programa, Zagreb.

Gjenero, I. (1996.), Arrow-Debreu general equilibrium model, Mathematical communications, 1(1), 39-41.

Gjenero, I. (1998.), Wald-Casselov model opće ravnoteže, Ekonomski pregled, 49 (6), 507-518.

Gjenero, I. i Vojvodić-Rosenzweig, V. (2000.), Linearna algebra, Zagreb: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika.

 (Pripremila: Z. U. B.)

OSTALI IZVORI:

Matejaš, J. (2011.), In memoriam prof. dr. sc. Ivo Gjenero, preuzeto 10. svibnja 2023. s https://hrcak.srce.hr/file/196887

 

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet – Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Ivo Gjenero, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/g/ivo-gjenero