Ivan Grkinić

Ivan Grkinić (Sv. Juraj kod Senja, 14. II. 1908. - Rijeka, 7. III. 1968.), honorarni nastavnik 

Ivan Grkinić rođen je 1908. godine u Sv. Juraju kod Senja u obitelji koja je imala posebno zapaženo mjesto u povijesti sušačkog i riječkog sporta. Otac Bogomir bio je dugogodišnji starješina Sokolskog društva Sušak - Rijeka, a za zasluge je nagrađen Kraljevskim ordenom Svetog Save V. stupnja. Ivan je bio srednji sin, od petero djece, koji je bio ugledni profesor francuskog i hrvatskog jezika u Sušačkoj gimnaziji do 1943. godine. Potom je nakon rata u studenom 1948. imenovan vršiocem dužnosti direktora senjske gimnazije. Vratio se u Rijeku 1949. i bio direktor Riječke gimnazije i kasnije profesor na Visokoj ekonomskoj školi za vanjsku trgovinu na nastavnoj jedinici Rijeka (kasnije Ekonomski fakultet u Zagrebu) gdje je predavao francuski jezik od 1962. do 1964. godine.

OSTALI IZVORI:

Hemar, E. (2021.-2023.), Obitelj Grkinić, Sušačka revija, (99/100), preuzeto 19. lipnja 2023. s http://www.klub-susacana.hr/revija/clanak.asp?Num=99-100&C=16 

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Ivan Grkinić, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/g/ivan-grkini%C4%87