Ivan Grünwald

Ivan Grünwald, prof. (?, 1877. - Zagreb, 25. III. 1947.), lektor

Ivan Grünwald rođen je 1877. godine. Radio je kao profesor u Muškoj učiteljskoj školi. Od 1930. do 1938. godine predavao je njemački jezik u Ekonomsko-komercijalnoj visokoj školi u Zagrebu.

OSTALI IZVORI:

Ekonomski fakultet u Zagrebu (1980.), 60 godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb: Ekonomski fakultet, 340.

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet – Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Ivan Grünwald, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/g/ivan-gr%C3%BCnwald