Ivan Galović

Ivan Galović (Goranec kod Vugrovca, 4. VII. 1931. - Zagreb, 27. VIII. 2006.), podvornik

Ivan Galović rođen je 1931. godine u Gorancu kod Vugrovca. Četriri razreda osvnovne škole završio je u Vugrovcu 1942. godine. 

Od 1962. godine radio je u Kliničkom bolničkom centru u Zagrebu, a na Fakultetu ekonomskih nauka (kasnije Ekonomskom fakultetu u Zagrebu) zapošljava se 1969. godine najprije na radnom mjestu podvornika, a od 1970. na radnom mjestu polukvalificiranog radnika u štampariji, odnosno na poslovima umnažanja na stroju, gdje radi do odlaska u mirovinu 1991. godine.

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet – Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Ivan Galović, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/g/ivan-galovi%C4%87