Ivan Galek

Ivan Galek

Ivan Galek, univ. spec. oec. (Zagreb, 04. 01. 1985. -), likvidator

Ivan Galek rođen je 1985. godine u Zagrebu, Republika Hrvatska. U Sesvetama (Grad Zagreb) završio osnovnu školu i opću gimnaziju. Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisao je 2004. godine, a diplomirao 2009. godine cum laude na smjeru „Računovodstvo“ s diplomskim radom „Računovodstveni i porezni učinci amortizacije u Republici Hrvatskoj“. Za diplomski rad primio je Dekanovu nagradu i nagradu Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika. Tijekom studija angažiran je kao demonstrator na Katedri za računovodstvo Fakulteta. Stipendist PricewaterhouseCoopers-a. Za promociju Fakulteta, kao urednik rubrike Gospodarstvo u studentskom poslovnom listu „Manager“, nagrađen je Dekanovom nagradom za izvannastavne aktivnosti.

Nakon diplomiranja zapošljava se na Ekonomskom fakultetu - Zagreb u Službi za financije i računovodstvo, gdje je obavljao računovodstveno – financijske poslove do kraja 2013. godine kada napušta radno mjesto na Fakultetu i odlazi na druga radna mjesta gdje obavlja poslove računovodstva i financija, eksterne revizije i poreznog nadzora.

Tijekom radnog odnosa na Fakultetu upisuje specijalistički poslijediplomski studij, smjer „Upravljačko računovodstvo i interna revizija“ koji završava 2014. godine. Obranivši rad pod nazivom: „Računovodstveni i porezni učinci revalorizacije pri naknadnom mjerenju dugotrajne materijalne imovine", pod mentorstvom prof. dr. sc. Vesne Vašiček, stječe akademski naziv sveučilišnog specijaliste upravljačkog računovodstva i interne revizije.

Izabran je u nastavno zvanje predavača, područje društvenih znanosti, polje ekonomija na „EFFECTUS poduzetnički studiji – visoko učilište“.

Posjeduje certifikat ovlaštenog računovođe i ovlaštenog internog revizora za gospodarstvo.  

Doktorand je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.

Služi se engleskim i njemačkim jezikom. 

OBJAVLJENI RADOVI:

Galek. I. (2021.), Postupak poreznog nadzora i računovodstveno iskazivanje obveze poreza na dobit utvrđene u poreznom nadzoru, Zagreb: Računovodstvo i porezi u praksi.

Galek, I. (2019.), Amortizacija revalorizirane imovine, Zagreb: Računovodstvo i porezi u praksi.

Galek, I. (2019.), Porezni učinci privremenih razlika kod obračuna amortizacije, Zagreb: Računovodstvo i porezi u praksi.

Galek, I. (2015.), Računovodstveni i porezni učinci revalorizacije dugotrajne materijalne imovine, Zagreb: Računovodstvo i porezi i praksi.

Lončar-Galek, D. i Galek, I. (2014.), Likvidacija obrtnika – obveznika poreza na dobit ("dobitaša"), Zagreb: Računovodstvo i porezi i praksi.

Galek, I. (2014.), Računovodstveni i porezni učinci revalorizacije pri naknadnom mjerenju dugotrajne materijalne imovine: poslijediplomski specijalistički rad, Zagreb: Vlastita naklada.

Lončar-Galek, D. i Galek, I. (2013.), Računovodstveni i porezni aspekti kamata na pozajmice, Zagreb: Računovodstvo i porezi u praksi.

Galek. I. (2009.), Računovodstveni i porezni učinci amortizacije u Republici Hrvatskoj: diplomski rad, Zagreb: Vlastita naklada.

OSTALI IZVORI:

Effectus (2021.), Ivan Galek, univ. spec. oec., preuzeto 24. studenog 2021. s https://effectus.com.hr/ivan-galek/ 

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2021.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Ivan Galek, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/g/ivan-galek