Fran Galetić

Fran Galetić

Doc. dr. sc. Fran Galetić (Zagreb, 26. XII. 1983. -), docent

Fran Galetić rođen je 26.12.1983. u Zagrebu. Nakon što je 2002. godine završio zagrebačku XV. gimnaziju, upisao se na Ekonomski fakultet u Zagrebu. Na Ekonomskom fakultetu 2006. godine završava studij Poslovne ekonomije, smjer Financije, a 2007. godine studij Ekonomije, smjer Gospodarska analiza i razvoj, sve s prosjekom ocjena 5,0. 2006. godine upisuje specijalistički poslijediplomski studij Poslovno upravljanje – MBA na kojem je magistrirao 2008. godine s prosjekom 5,0 i stekao naziv sveučilišnog specijalista za poslovno upravljanje - MBA. 2008. godine upisuje EDAMBA Doktorski studij iz ekonomije. Nakon što je položio sve ispite s prosjekom 5,0 i obranio doktorsku disertaciju u 2012. godini, postao je viši asistent. Odlično govori engleski, njemački, francuski, talijanski, španjolski, ruski, bugarski i portugalski jezik, a služi se i švedskim, češkim i slovenskim jezikom.

Od 2006. godine radi na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu u zvanju znanstvenog novaka, od 2012. godine u zvanju višeg asistenta, a od 2015. u zvanju docenta na Katedri za ekonomsku teoriju. Izvođač je nastave na predmetima Osnove ekonomije, Mikroekonomija, Mikroekonomska teorija, te Microeconomic Theory na engleskom, Mikroökonomie na njemačkom i Principios de economía na španjolskom jeziku. Od 2018. je zamjenik pročelnika Katedre za ekonomsku teoriju. Inicijator je i koordinator uvođenja kolegija na stranim jezicima (njemački, francuski, talijanski, španjolski), te pokretač prvog takvog kolegija – Mikroökonomie – 2015. godine.

Tijekom studija bio je glavni i odgovorni urednik poslovnog studentskog lista Manager, član uprave Hrvatske studentske asocijacije, a kasnije i član nadzornog odbora Hrvatske studentske asocijacije. Suosnivač je i prvi dopredsjednik Hrvatske udruge diplomiranih ekonomista Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Dobitnik je 11 Dekanovih nagrada u kategorijama: uspjeh godine, uspjeh cjelokupnog studija, seminarski rad, diplomski rad i rad u izvannastavnim aktivnostima. Također je dobitnik stipendije Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, te stipendije Grada Zagreba.

Usavršavao se u inozemstvu na dvije međunarodne ljetne škole. U ljeto 2005. pohađao je Erste Bank Summer University Danubia 2005 – Financial course u Pragu, Bratislavi, Budimpešti, Zagrebu i Beču. U ljeto 2008. usavršavao se na Ecole Internationale d'Eté des Jeunes Entrepreneurs, Advancia, Paris, gdje je osvojio drugo mjesto u međunarodnom natjecanju poduzetničkih projekata. U Zagrebu je pohađao program za razvoj nastavničkih kompetencija u organizaciji Ekonomskog fakulteta i Filozofskog fakulteta.

Od 2007. do 2011. godine bio je koordinator međunarodne ljetne škole Erste Summer University za Hrvatsku. Bio je aktivni sudionik programa „Paroles d'européens“ na Université Nantes i suautor „12 propositions pour l’Europe: préparer l’Europe de demain“. Sudjelovao je u programu „Un regard sur l'Union européenne“ u Parizu i Strasbourgu.

Sudjelovao je na brojnim znanstvenim konferencijama i skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu. Samostalno ili u suautorstvu je objavio preko 60 znanstvenih i stručnih radova i nekoliko knjiga. Bio je Predsjednik Organizacijskog odbora na 5th International OFEL Conference on Governance Management and Entrepreneurship (2017, Dubrovnik). Urednik je dva zbornika radova, i to: Book of proceedings of the 8th International Scientific Conference "Economic and Social Development" (2014, Zagreb) i Book of proceedings of the 7th International Scientific Conference "Economic and Social Development" (2014, New York). Član je znanstvenog odbora i uređivačkog odbora za međunarodnu znanstvenu konferenciju "Economic and Social Development". Urednik je časopisa Journal of Economic and Social Development. Također je član uredništva u časopisima Journal of Economy, Business and Financing, European Journal of Economics and Management, Journal of International Scientific Publications: Economy and Business i Journal of International Scientific Publications: Educational Alternatives.

Ostavio je razne mobilnosti za nastavnike tijekom kojih je predavao na stranim sveučilištima. U sklopu  Erasmus+ mobilnosti posjetio je i održavao nastavu na sljedećim institucijama: Lund University, Švedska (2016.), National Taras Shevchenko University, Kijev, Ukrajina (2017.), Universidad de Quintana Roo, Cancún, Meksiko (2018.), University of Vilnius, Litva (2019.). Preko CEEPUS mobilnosti je održavao nastavu na Corvinus University, Budimpešta, Mađarska (2018. i 2019.) i na Univerzitetu u Banjoj Luci, Bosna i Hercegovina (2019.). Preko programa akademske mobilnosti posjetio je i održavao nastavu na Universidad de  Buenos Aires, Argentina (2019.).

DJELA:

Pavić, I., Piplica, D. i Galetić, F. (2020.), Determinants of Market Concentration u: Case of the Manufacturing Sector in the USA, 35th IBIMA Conference Proceedings.

Galetić, F. i Mihetec, K. (2020.), Market Power of Global Sports Organisation u: The Case of Professional Football and Boxing, 11th International Odyssey Conference on Economics and Business, Croatia.

Herceg, T. i Galetić, F. (2020.), Mikroekonomija – zbirka zadataka, Zagreb: Eurocom

Herceg, T., Vuksanović Herceg, I. i  Galetić, F. (2019.),  Effects of Emigration on Croatian Growth and Pension Fund Sustainability Prospects u: IISES International Academic Conference, Paris, France.

Galetić, F. i Novak, M. (2019.), Investment portfolio of UCITS equity funds in the Republic of Croatia u: 10th International Odyssey Conference on Economics and Business, Opatija, Croatia.

Galetić, F. i Obradović, T. (2019.), The dynamics of market power on the banking market in Croatia u: 10th International Odyssey Conference on Economics and Business, Opatija, Croatia.

Galetić, F. i Požega, N. (2019.), Estimating the Determinants of Demand for Cosmetic Face Care Products u: 7th International OFEL Conference on Governance, Management and Entrepreneurship,  Dubrovnik, Croatia.

Krpan, M., Pavković, A. i Galetić, F. (2019.), Comparison of Sustainability Indicators of Pension Systems in the New EU Member States u: 7th International OFEL Conference on Governance, Management and Entrepreneurship, Dubrovnik, Croatia.

Galetić, F. (2019.), Mikroökonomie mit Übungen, Zagreb: Eurocom

Galetić, F. (2018.), FIFA World Cup Economics, 9th International Conference "An Enterprise Odyssey u: Managing Change to Achieve Quality Development", Zagreb, Croatia.

Škuflić, L., Krpan, M. i Galetić, F. (2018.),  Net migrations and labour market in the European Union, The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication – TOJDAC.

Galetić, F. i Obradović, T. (2018.), Measuring concentration of the banking market of the Republic of Croatia u: 6th International OFEL Conference on Governance, Management and Entrepreneurship: New Business Models and Institutional Entrepreneurs: Leading Disruptive Change, Dubrovnik, Croatia.

Galetić, F., Škuflić, L. i Herceg, T. (2017.), Economic aspects of Croatian emigration, International Journal of Science, Engineering and Management, 2(10).

Galetić, F. i Kurtušić, M. (2017.), Oligopolistic market of mobile telephony in Croatia, Journal of International Scientific  Publications Economy & Business, 11.

Herceg, T., Galetić, F. i Vuksanović, I. (2017.), Cost Function and Cost Efficiency in Croatian Agriculture, Book of Proceedings u: 5th International OFEL Conference on Governance, Management and Entrepreneurship, Dubrovnik, Croatia.

Galetić, F. i Herceg, T. (2016.), Productivity and profitability in Croatian retail after the crisis u: Proceedings of 27th International Academic Conference, IISES, Prague.

Galetić, F. (2016.), Price determination on the optimal output level in different market structures u: 8th International Conference "An Enterprise Odyssey: Saving the Sinking Ship Through Human Capital", Zagreb, Croatia.

Galetić, F., Dabić, M. i Kiessling, T. (2016.), Media control: A case for privatization in transitional economies, Journal of Media Economics, 29(3).

Galetić, F. i Loborčec, M. (2016.), Concentration and market power on the life and non-life insurance market in the Republic of Croatia, Journal of International Scientific Publications: Economy & Business, 10.

Herceg, T., Vrankić, I. i Galetić, F. (2016.), Technological progress in Croatian non-perennial agriculture, European Journal of Economics and Management, 3(1).

Vrankić, I., Galetić, F. i Herceg, T. (2016.), Determinants of profitability in Croatian commerce, Book of Proceedings u: 4th International OFEL Conference on Governance, Management and Entrepreneurship, , Dubrovnik, Croatia.

Pavić, I., Galetić, F. i Piplica, D. (2016.), Similarities and Differences between the CR and HHI as an Indicator of Market Concentration and Market Power, British Journal of Economics, Management & Trade, 13(1.)

Galetić, F. (2015.), Consumer and producer surplus changes after taxation, Journal of International Scientific Publications: Economy & Business, 9.

Galetić, F. (2015.), Government expenditures on education as the percentage of GDP in the EU, Quality, Social Justice and Accountability in Education Worldwide, Bulgarian Comparative Education Society, Investpress, Sofia.

Galetić, F. i Ostojić, M. (2014.), Debt Crisis and Fiscal Consolidation in Spain, European Journal of Economics and Management, 1(1).

Galetić, F. (2014.), The change in the GDP per capita values across the countries of the European Union before and during the crisis u: 7th International Conference "An Enterprise Odyssey: Leadership, Innovation and Development for Responsible Economy", Zadar , Croatia.

Jaković, B. i Galetić, F. (2014.), The impact of Croatian four-star hotel web sites on their economic and business activity u: 2nd International OFEL Conference on Governance, Management and Entrepreneurship, Dubrovnik, Croatia.

Pavić Kramarić T. i Galetić, F. (2013.), The Influence of Reinsurance on Insurance Companies' Profitability: Evidence from the Austrian, Croatian and Romanian Insurance Industry, Journal of Applied Finance & Banking, 3(6).

Jaković, B. i Galetić, F. (2014.), Marketing and commercial activities offered on Croatian five-star hotel Web sites, Procedia Engineering, 69.

Galetić, F. (2013.), Analiz bankovskogo rinka Horvatii v period s 2003 do 2012 doga, Meždunarodnaja naučno-praktičeskaja Internet-konferencija „Problemi upravlenija gosudarstvennimi i čestniimi financami v Rossii, stranah Centralnoj i Vostočnoj  Europi“, Rossijskii universitet im. G.V. Plehanova, Moskva.

Galetić, F., Jaković, B. i Capan, I. (2013.), Demand for electronic payment in Croatia, Journal of International Scientific Publications: Economy & Business, 7.

Pavić Kramarić T. i Galetić, F. (2013.), The Role of the Overall Economic Development on the Insurance Market Growth - Evidence of the European Union, Journal of Applied Finance & Banking, 3(3).

Herceg, T. i Galetić, F. (2013.), Mikroekonomija – zbirka zadataka, Zagreb

Galetić, F. i Herceg., T. (2012.), Tržište plaćenih televizija u Hrvatskoj, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Ekonomski fakultet Zagreb, (10)2.

Jaković, B., Herceg, T. i Galetić, F. (2012.), The Impact of a Market Size on E-business Efficiency u: 3rd International Conference “Valis Aurea”: Focus on regional development,  Published by DAAAM Vienna & Polytechnic of Požega, Croatia.

Galetić, F. i Jaković, B. (2012.), Supply of group-buying portals in Croatia, Journal of International Scientific Publications: Economy & Business, 6.

Knego, N.,  Jaković, B. i Galetić, F. (2012.), Analysis of group-buying web portals in Croatia, Journal of International Scientific Publications: Economy & Business, 6.

Galetić, F. (2012.), Koncentracija horvatkkogo bankovnogo rinka, Sbornik međdunarodnoj  naučno- praktičeskoj Internet- konferencii „ Rossijskii finansovii rinok: problemi i perspektivi razvitija“, Rossiiskii ekonomičeskii universitet im G.V.Plehanova, Moskva.

Spremić, M., Galetić, F. i Jaković, B. (2012.), Group-buying web portals: the case of Croatia u: 6th International Conference "An Enterprise Odyssey: Corporate governance and public policy - path to sustainable future ", Solaris, Croatia.

Galetić, F. (2012.), The heterogeneity of bank market concentration in the European Union u: 6th International Conference "An Enterprise Odyssey: Corporate governance and public policy - path to sustainable future ", Solaris, Croatia.

Pavić Kramarić, T., Galetić, F. i Pavić, I. (2012.), Level of Concentration in Insurance Markets and Length of EU Membership, The Business Review, 19(2).

Pavić, I., Galetić, F. i Pavić Kramarić, T. (2012.), Level of Concentration in the Banking Markets and Length of EU Membership u: WASET 2012 International Conference, (pp.61). Dubai, UAE, WASET.

Škuflić, L., Galetić, F. i Gregurić, B. (2011.), Liberalization and market concentration in the insurance industry: case of Croatia, Economic review. Journal of Economics and Business,  IX(2).

Škuflić, L., Galetić, F. i Herceg, T. (2011.), The role of social networks in teaching of economic theory u: Proceedings of International DAAAM Symposium, 22(1).

Galetić, F. i Grahovac, A. (2011.), Demand for Web 2.0 technology in higher education u: 3. international scientific conference ''Knowledge and business challenge of globalisation in 2011'', Zbornik konferencije, Slovenia. 

Galetić, F. (2011.), Taxi market in Zagreb: From monopoly to oligopoly u: 10th International Symposium Economy & Business 2011: Economic Development and Growth, Conference proceedings, Sunny Beach, Bulgaria.

Galetić, F. (2011.), Spros na otkritie invecticionnie fondi v Horvatii vo vremja krizisa, Sbornik  meždunarodnoj naučno-prktičeskoj Internet- konferencii „Gosudarstvennii kapitalizm v sovremennoi ekonomike“, Rossiiskii ekonomičeskii universitet im G.V.Plehanova, Moskva.

Aleksić, A., Klindžić, M. i Galetić, F. (2010.), The role of woman in Croatian labour market: state and perspectives u: 9th International Symposium Economy & Business 2010: Economic Development and Growth, Conference proceedings, Sunny Beach, Bulgaria.

Galetić, F. (2010.), Open-end investment funds concentration in Croatia u: 5th International Conference "An Enterprise Odyssey: From Crisis to Prosperity – Challenges for Government and Business", Opatija, Croatia.

Aleksić, A., Galetić, F. i Načinović, I. (2009.), Consumer price index and nominal earnings index in crisis u: International Scientific Conference "Economic Policy and Global Recession", Conference proceedings, Belgrade, Serbia.

Galetić, F. (2009.), Monetary Aggregates and Their Influence on Croatian GDP u: 8th International Symposium Economy & Business 2009, Economic Development and Growth, Conference proceedings, Sunny Beach, Bulgaria.

Aleksić, A., Galetić, F. i Načinović, I. (2009.), Analysis of human capital and industrial efficiency: regional differences in Croatia u : THE NEW ECONOMY : Challenges, Opportunities and Choices, I A Books, India.

Šohinger, J., Galetić. F., Herceg, T. i Rkman, P. (2009.), Capital flows and determinants of economic growth u: 8th International Conference "Challenges of Europe: Financial Crisis and Climate Change",  Bol, Croatia.

Herceg, T. i Galetić, F. (2008.), Effects of Capital Account Liberalizationon Interest rates in Croatia, Financial Systems Integration of Balkan Countries in the European Financial System, Belgrade: Institute of Economic Sciences.  

Aleksić, A., Galetić, F. i Načinović, I. (2008.), Regional Differences in Human Capital: The Case of Croatia u: International Scientific Conference "Challenges of Economic Sciences in the 21st Century",  Belgrade, Serbia.

Galetić, F. i Golac, V. (2008.), Anketno istraživanje o znanju i percepciji stranih jezika studenata Ekonomskog fakulteta Zagreb, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu.

Herceg, T., Jaković, B. i Galetić, F. (2008.), Application of Graphical Software in Teaching of Microeconomics u: Lecture Monopoly, Proceedings of International DAAAM Symposium, 19(1). 

Galetić, F. i Morić Milovanović, B. (2008.), Introducing the linear income tax in Croatia u: 7th International Symposium Economy & Business 2008, Economic Developement and Growth, Conference proceedings, Bulgaria.

Galetić, F. (2008.), Econometric Analysis of Croatian Tourist Arrivals by Country u: 4th International Conference "An Enterprise Odyssey: Tourism - Governance and Entrepreneurship",Cavtat. Croatia.

Galetić, F. i Morić Milovanović, B. (2008.), Linking entrepreneurial orientation with performance of Croatian hotel industry u: 4th International Conference "An Enterprise Odyssey: Tourism - Governance and Entrepreneurship", Cavtat, Croatia.

Jaković, B., Herceg, T. i Galetić, F. (2008.), E-learning and Its Application to Microeconomics , WSEAS Transactions on Information Science & Applications, Athens, 4( 5).

Hruška D., Vignali, C. i Galetić, F. (2008.), Second phase of privatization of INA - initial public offering, International Journal of Management Cases, 10 (2).

Galetić, F., Herceg, T. i Jaković, B. (2007.), E-learning in Teaching of Microeconomics u:  6th WSEAS InternationalConference on E-activities, Tenerife, Spain.

Galetić, F., Herceg, T. i Morić Milovanović, B. (2007.), Mikroekonomska analiza tržišta hrvatskih dioničkih investicijskih fondova, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu.

Galetić, F. i Pleli, N. (2007.), Econometric Model of Investment as Part of Croatian GDP u: The 9th International Symposium on Operational Research in Slovenia, Conference proceedings, Slovenia.

Galetić, F., Aleksić, A. i Morić Milovanović, B. (2007.), Investment funds expansion – case of Croatia, Contemporary Challenges of Theory and Practice in Economics, Conference proceedings, Belgrade, Serbia.

Aleksić, A. i Galetić, F. (2007.), Restructuring towards the post transition economy u: 6th International Symposium Economy & Business 2007: Economic Development and Growth, Conference proceedings, Sunny Beach, Bulgaria

Galetić, F. i Morić Milovanović, B. (2006.), Otvoreni investicijski fondovi u Hrvatskoj, Financijska teorija i praksa (1). 

OSTALI IZVORI:

IRB (2020.), Hrvatska znanstvena bibliografija, preuzeto 2. rujna 2020. s https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/290105 

Knjižnice IRB (2003.), Tko je tko u hrvatskoj znanosti? Fran Galetić, preuzeto 2. rujna 2020. s http://tkojetko.irb.hr/znanstvenikDetalji.php?sifznan=12410 

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Ekonomski fakultet: Fran Galetić, preuzeto 2. rujna 2020. s http://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/marketing-29782/clanovi-30878/izv-prof-dr-sc-suncana-piri-rajh-30887/30788  

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Fran Galetić, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/g/fran-galeti%C4%87