Drago Gorupić

Drago Gorupić

Dr. Drago Gorupić (Daruvar, 14. Vii. 1920. – Zagreb, 2. II. 1998.), redoviti profesor

Drago Gorupić rođen je 1920. godine u Daruvaru. Osnovnu školu završio je u Mariboru 1930. godine, realnu gimnaziju u Sisku 1938. godine, nakon čega je upisao studij u Ekonomsko-komercijalnoj visokoj školi u Zagrebu (kasnije Ekonomski fakultet), gdje je diplomirao 1950. godine. Doktorirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1979. godine obranivši disertaciju pod naslovom „Radničko samoupravljanje i institucija poduzeća u Jugoslaviji“.

 

Od 1945. do 1950. godine radio je kao direktor industrijskog poduzeća, načelnik u Ministarstvu industrije i Planskoj komisiji NRH te pomoćnik ministra i predsjednik Savjeta za energetiku i ekstraktivnu industriju NRH. Bio je suradnik i zamjenik direktora (1951.-1972.) Ekonomskog instituta od osnutka 1951. godine. Za znanstvenog suradnika izabran je 1953. godine, a u zvanje znanstvenog savjetnika 1959. godine. Od osnutka Visoke privredne škole u Zagrebu 1956. godine radio je kao nastavnik, a od 1963. godine u zvanju redovitog profesora. U ovoj školi utemeljio je Katedru za poslovne i razvojne politike poduzeća. Bio je nastavnik i u Visokoj školi za vanjsku trgovinu u Zagrebu te na Fakultetu za vanjsku trgovinu od 1947. godine. Predavao je gospodarske sustave, ekonomiku i organizaciju te poslovne politike na poslijediplomskim studijima na ekonomskim fakultetima u Zagrebu, Osijeku, Ljubljani, Mariboru i Skopju, pravnim fakultetima u Zagrebu i Osijeku te Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu, Filozofskom fakultetu i Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Umirovljen je 1983. godine. Osim u znanstveno-istraživačkoj i nastavnoj djelatnosti kontinuirano je djelovao i kao konzultant u privredi za poslovnu i razvojnu politiku, planiranje, makroorganizaciju i samoupravljanje.

 

Znanstveno se bavio poduzećima i gospodarskim sustavima, gospodarskim razvitkom, organizacijom, poslovnom politikom i strategijom poduzeća, naročito u uvjetima brzih i neizvjesnih promjena, te menadžmentom, hrvatskim gospodarstvom i društvom u aspektima globalne integracije. 

 

Bio je član znanstvene sekcije Saveza ekonomista Jugoslavije, međunarodne organizacije za konjukturna istraživanja CIRET u Münchenu, međunarodno izdavačkog savjeta časopisa Indian Administrative & Management Review u New Delhiju. Također je bio član SKJ, republičkog i saveznog odbora Saveza sindikata, te odbornik u Skupštini općine Samobor.

 

Odlikovan je Orednom rada III reda (1950.), Ordenom rada s crvenom zastavom (1964.), Orednom zasluga za narod sa zlatnom zvijezdom (1977.), a dodijeljene su mu, između ostalog, Privredna nagrada grada Zagreba (1960.) i nagrada za znanstveni rad „Božidar Adžija“ (1964.).

 

VAŽNIJA DJELA:

Gorupić, D. i Bošković, M. (2006.,), Management ciljeva i vremena, Zagreb: Horizont Internacional.

Božičević, J., Gorupić, D. et al (1993.), Razvojna politika i planiranje poduzeća u uvjetima strukturnih promjena i obnove hrvatskog gospodarstva, Zagreb: TEB - biro za privredno savjetovanje.

Gorupić, D. i Gorupić, D. jr. (1990.), Poduzeće : postanak i razvoj poduzetništva i poduzeća, Zagreb: Informator.

Gorupić, D. (1985.), Organizacija udruženog rada i privredni i društveni razvoj, Osijek: Ekonomski fakultet.

Gorupić, D. (1978.), Radničko samoupravljanje i institucija poduzeća u Jugoslaviji, Zagreb: Ekonomski institut Zagreb.

Gorupić, D. (1975.), Poslovna politika poduzeća, Zagreb: Visoka škola za vanjsku trgovinu.

Gorupić, D. (1975.), Osnovna i složena organizacija udruženog rada u privredi, Zagreb.

Gorupić, D. (1974.), The enterprise and the development of Yugoslav economic system : (articles), Zagreb.

Gorupić, D. (1973.), Poslovna politika poduzeća, Zagreb: Visoka škola za vanjsku trgovinu: Ekonomski institut.

Gorupić, D. (1970.), Workers self-management in Yugoslav undertakings, Zagreb.

Dragosavac, D., Gorupić, D. et al (1969.), Problemi provođenja društveno-ekonomske reforme, Zagreb: Informator.

Gorupić, D. (1968.), Poduzeće u reformi, Zagreb: Informator.

Gorupić, D. (1964.), Investiciona politika poduzeća : 4, Zagreb: [s. n.].

Gorupić, D. (1963.), Poslovna politika poduzeća, Zagreb: Centar za obrazovanje rukovodnih kadrova u privredi: Ekonomski institut.

Gorupić, D. (1961.), Neki problemi dalje izgradnje našeg društveno-ekonomskog mehanizma, Zagreb: Ekonomski institut.

Perišin, I., Gorupić, D. i Braut, R. (1958.), Metoda rada organa radničkog samoupravljanja, Zagreb: Radničko sveučilište "Moša Pijade": Centar za dokumentaciju.

Gorupić, D. (1957.), Investiciona politika industrijskog poduzeća, Zagreb: Radničko sveučilište "Moša Pijade": Centar za dokumentaciju.

 

OSTALI IZVORI:

Ekonomski fakultet u Zagrebu (1980.), 60 godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb: Ekonomski fakultet, 338-339.

Delibašić, T. (2002.), Hrvatski biografski leksikon, Zagreb: LZMK, preuzeto 26. svibnja 2023. s https://hbl.lzmk.hr/clanak.aspx?id=7250

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet – Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Drago Gorupić, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/g/drago-gorupi%C4%87