Zvonko Fijan

Zvonko Fijan

Zvonko Fijan, dipl. ing. (Jakovlje, 8. II. 1933. – Zagreb, 11. I. 1993.), asistent

Zvonko Fijan rođen je 1933. godine u Jakovlju kraj Donje Stubice. Srednju tehničku školu završio je 1951. godine, a Visoku tehničku školu 1962. godine u Zagrebu. Doktorirao je 1977. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje obranivši disertaciju pod naslovom „Optimalizacija proizvodnih procesa oponašanjem na elektroničkom računalu“.

 

U Vojno-remontnom poduzeću radio je od 1952.  do 1953. godine, zatim od 1954. do 1958. i od 1962. do 1965. godine u poduzeću »Fotokemika« u Zagrebu. Za asistenta na  Visokoj tehničkoj školi izabran je 1965. godine, te 1971. za docenta, 1977. za izvanrednog profesora i 1988. za redovitog profesora na Fakultetu strojarstva i brodogradnje. Također je kao asistent predavao na Visokoj privrednoj školi u Zagrebu.

 

Bavio se teorijskom i praktičnom organizacijom rada u industriji te razvitkom proizvodnih sustava.

 

OSTALI IZVORI:

Fijan, Z. (1998.), Hrvatski biografski leksikon, mrežno izdanje, Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, preuzeto 27. travnja 2023. s https://bl.lzmk.hr/Clanak/5974

 

FOTOGRAFIJA:

Portal „Sve o poduzetništvu“ (2021.), preuzeto 27. travnja 2023. s https://www.sveopoduzetnistvu.com/index.php?main=clanak&id=235

 

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet – Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Zvonko Fijan, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/f/zvonko-fijan