Vladimir Figenwald

Vladimir Figenwald, dipl. ing. agr. (Zagreb, 4. VIII. 1916. – Zagreb, 23. VIII. 1998.), asistent

Vladimir Figenwald rođen je 1916. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu te diplomirao na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu.

 

Prvotno se zapošljava kao stručni suradnik u Zavodu za proučavanje seljačkog i narodnog gospodarstva »Gospodarske sloge« u Zagrebu (1939/41.), a nakon toga je radio u Ministarstvu poljoprivrede NR Hrvatske, Savezu mljekarskih zadruga u Zagrebu te Zavodu za poljoprivrednu ekonomiku u Zagrebu. Od 1950. do 1952. godine bio je asistent za ekonomiku agrara na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Odlaskom s Fakulteta kraće je vrijeme radio kao urednik izdavačke djelatnosti u Poljoprivrednom nakladnom zavodu u Zagrebu, a potom do umirovljenja 1977. godine kao savjetnik je u Republičkom zavodu za statistiku SR Hrvatske.

 

Sudjelovao je u razradama raznih problema ekonomike seoskih domaćinstava i poljoprivrede, posebice u studijama ekonomike i sezonskog rasporeda rada u poljoprivredi te formiranja i raspodjele društvenog proizvoda poljoprivrede, primjene metode uzorka u proučavanju pojava u proizvodnji, privređivanju i potrošnji seoskih domaćinstava i u ispitivanju tržišta.

 

VAŽNIJA DJELA:

Figenwald, V. (1967.), Konture ekonomike seoskih domaćinstava u SR Hrvatskoj u 1965. godini : statistička analitička dokumentacija prema Anketi o seljačkim gospodarstvima, Zagreb: Zavod za statistiku NR Hrvatske.

Figenwald, V. (1952.), Položaj seljaštva u staroj Jugoslaviji, Zagreb: Seljačka sloga.

Figenwald, V. (1950.), Važnost i potreba okapača, Zagreb: Poljoprivredni nakladni zavod.

Figenwald, V. (1964.), Viškovi poljoprivrednog stanovništva u SR Hrvatskoj : analitička ocjena, Zagreb: Zavod za statistiku NR Hrvatske.

 

OSTALI IZVORI:

Ekonomski fakultet – Zagreb (1980.), 60 godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb: Ekonomski fakultet, 204.

 

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet – Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Vladimir Figenwald, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/f/vladimir-figenwald