Viktor Franc

Viktor Franc

Dr. Viktor Franc (Zagreb, 17. IV. 1922. – Zagreb, 8. V. 2004.), redoviti profesor

Viktor Franc rođen je 1922. godine u Zagrebu, gdje je završio pučku školu, građansku školu i trgovačku akademiju. Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je kao izvanredni student 1950. godine. Doktorirao je 1982. godine obranivši disertaciju pod nazivom „Organizacija i metodika samoupravnog planiranja razvoja i poslovanja u organizacijama udruženog rada industrije“.

 

Već nakon završene srednje škole 1941. godine zapošljava se najprije kao mlađi dopisnik u poduzeću Gimpex, a potom od 1941. do 1943. godine kao knjigovođa i blagajnik u Središnjici za šećer u Zagrebu, kao stenograf i dopisnik privredne rubrike u »Narodnom listu« od 1945. do 1946., kao rukovodilac pogonskog knjigovodstva u Zagorskoj industriji vunenih tkanina u Oroslavlju od 1946. do 1947. godine, direktor privredno-računskog sektora tvornice konfekcije »Naprijed«, Zagreb od 1948. do 1951., rukovodilac tima za uvođenje organizacije poslovanja i obračuna u Tehnološko-ekonomskom birou Kemijske industrije od 1951. do 1957. godine i rukovodilac odjela za organizaciju poduzeća po ekonomskim jedinicama u Centru za proizvodnost Zagreb od 1957. do 1958. godine. Na Visokoj privrednoj školi zapošljava se 1958. godine na katedri Studij poduzeća kao nastavnik, a od 1965. godine kao izvanredni profesor iz predmeta »Planiranje poslovanja poduzeća«, koji je 1964. godine predavao i na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Bio je dekan Visoke privredne škole u dva mandatna razdoblja i to 1965/67. i 1967/69. Integracijom VPŠ-a s Ekonomskim fakultetom 1969. godine izabran je za prodekana, a nakon osnivanja fakultetskog Instituta za ekonomska istraživanja obnašao je dužnost direktora od 1970. do 1977. godine. Za dekana Ekonomskog fakulteta u Zagrebu izabran je 1979. godine. Kao izvanredni profesor, a od 1982. godine redovni profesor predavao je predmet »Društveno planiranje«. Predmete »Planiranje poslovanja u poduzeću« odnosno »Planiranje poslovanja u OUR« predavao je, osim na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, i na fakultetima u Splitu i Dubrovniku i na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu. Također, predavao je predmet »Planiranje razvoja i poslovanja poduzeća«, odnosno »Planiranje razvoja i poslovanja OUR« u okviru poslijediplomskih studija Fakulteta: »Poslovna politika, planiranje, analiza i kontrola poslovanja poduzeća«, »Marketing (Teorija i politika plasmana)« i »Poslovne financije i računovodstvo«. Iste je predmete predavao i u okviru poslijediplomskih studija Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, Fakulteta za vanjsku trgovinu u Zagrebu i Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu. Umirovljen je 1983. godine.

 

Uz nastavnički rad aktivno je djelovao na rješavanju konkretnih problema prakse udruženog rada te je radio na organizacijskoj strukturi INE, Zagreb, na uvođenju obračuna rezultata poslovanja po ekonomskim jedinicama u tvornici bombona i čokolade »Josip Kraš«, Zagreb te Rafineriji, Zagreb. Aktivno je djelovao u raznim programima za permanentno obrazovanje i usavršavanje znanja privrednih rukovodilaca u okviru Zavoda za produktivnost u Zagrebu te Ekonomskog instituta, Zagreb i Centra za permanentno ekonomsko obrazovanje kadrova Ekonomskog fakulteta u Zagrebu.

 

Bio je predsjednik Saveza računovodstvenih i financijskih radnika SR Hrvatske, član Društva ekonomista i član Društva sveučilišnih nastavnika.

 

Odlikovan je Ordenom rada sa zlatnim vijencem 1971. godine.

 

VAŽNIJA DJELA:

Štajner, R., Franc, V. i Špiljak, M. (1962.), Ekonomske jedinice, Zagreb: Informator.

Franc, V. (1971.), Utjecaj planiranja poslovanja na jačanje samoupravljanja, u: Ekonomska znanost kao proizvodna snaga društva : zbornik referata podnesenih na naučnom skupu u povodu proslave 50-godišnjice osnutka Fakulteta ekonomskih nauka Sveučilišta u Zagrebu 1920-1970 održanom dne 8. i 9. travnja 1971., Zagreb: Fakultet ekonomskih nauka.

Franc, V. (2000.), Načela poslovnog planiranja, Računovodstvo, revizija i financije, 10(6), 6, 137-142, 190.

Franc, V. (2001.), Mjesečni obračun rezultata poslovanja poduzeća na temelju proizvodnih radnih naloga, Računovodstvo i financije, 11(5), 51-59.

Franc, V. (2002.), Relativni pokazatelji uspješnosti poslovanja trgovačkog društva, Računovodstvo, revizija i financije, 12(4), 90-95, 204-205.

OSTALI IZVORI:

Ekonomski fakultet – Zagreb (1980.), 60 godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb: Ekonomski fakultet, 204-205.

 

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet – Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Viktor Franc, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/f/viktor-franc?authuser=0