Stanko Filipović

Stanko Filipović

Dr. Stanko Filipović (Zagreb, 25. VIII. 1901. – Zagreb, 8. VI. 1983.), redoviti profesor

Stanko Filipović rođen je 1901. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu školu i Realnu gimnaziju (1921.). Diplomirao je 1926. godine na Ekonomsko-komercijalnoj visokoj školi, gdje je i doktorirao 1927. godine obranivši disertaciju pod naslovom „Naša ekonomska kriza“. Iste godine položio je profesorski ispit iz struke matematika i primijenjena matematika.

 

Radio je kao profesor u trgovačkim akademijama u Dubrovniku (1926.-1941.), Podgorici (1932.), Zagrebu na Državnoj trgovačkoj akademiji (1933.) i Trgovačkoj akademiji (1945.-1946.) te je iste godine premješten na Trgovačku akademiju u Daruvar. U međuvremenu je radio i u Ministarstvu narodnog zdravlja Zagreb (1941.-1942.) te u Državnom središnjici za obrt u Zagrebu (1942.-1945.). Od 1946. do 1960. godine radio je kao nastavnik na Ekonomskom tehnikumu u Zagrebu, od 1946. do 1960. godine u Ekonomskoj srednjoj školi Zagreb, a 1947. godine imenovan je za metodičara – ispitivača na stručnim ispitima za zvanje profesora srednje škole pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu. U svojstvu honorarnog nastavnika iz privredne i financijske matematike predavao je u Visokoj privrednoj školi u Zagrebu od njenog osnutka 1956. godine sve od izbora u zvanje redovnog profesora na Višoj ekonomskoj školi vanjskotrgovinskog smjera 1960. godine. Odmah po osnivanju Visoke škole za vanjsku trgovinu u Zagrebu izabran je 1966. godine u zvanje izvanrednog profesora. Na ovoj školi bio je prodekan od 1968. do 1970. godine. Predavao je predmete „Osnove matematike za ekonomiste“, „Matematika za ekonomiste“ i „Poslovna matematika“. Predavanja je održavao i studentima u Zagrebu u Visokoj ekonomskoj školi u Varaždinu, u Visokoj tehničkoj školi u Zagrebu, na Tehnološkom fakultetu u Zagrebu predmet „Tehnička i ekonomska dokumentacija“, te od samog osnutka 1962. godine i u Višoj ekonomskoj školi „Rade Končar“ u Zagrebu. Umirovljen je 1971. godine. Temeljem sporazuma s Fakultetom za vanjsku trgovinu u Zagrebu od 1975. do 1977. godine predavao je predmete „Matematika I“ i „Poslovna matematika“.

 (Priredila: Z. U. B.)

VAŽNIJA DJELA:

Filipović, S. i Kliment, A. (1959.), Dopisivanje u privrednoj praksi, Zagreb: Birozavod.

Filipović, S. (1959.), Repetitorij privredne matematike: Za upotrebu u praksi i na visokim školama, Zagreb: Školska knjiga.

Jirasek, V. i Filipović, S. (1962.), Matematika: (aritmetika, algebra i geometrija): za I razred ekonomskih škola, Zagreb: Školska knjiga.

Jirasek, V. i Filipović, S. (1963.), Matematika : za II razred ekonomskih škola, Zagreb: Školska knjiga.

Jirasek, V. i Filipović, S. (1965.), Matematika: za III razred ekonomskih škola, Zagreb: Školska knjiga.

Jirasek, V. i Filipović, S. (1968.), Matematika : za IV razred ekonomskih škola, Zagreb: Školska knjiga.

Dabčević, A., Filipović, S. i Sekulić, B. (1971.), Osnove matematike za ekonomiste, Zagreb: Informator.

Dabčević, A. i Filipović, S. (1977.), Financijske i mortalitetne tablice, 4. izd., Zagreb: Informator.

Dabčević, A., Dravinac, N., Filipović, S. i Sekulić, B. (1981.), Matematika za ekonomiste: zbirka zadataka s teorijom i komentarom, 3. izd., Zagreb: Informator.

 

OSTALI IZVORI:

Ekonomski fakultet – Zagreb (1980.), 60 godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb: Ekonomski fakultet, 336.

 

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet – Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Stanko Filipović, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/f/stanko-filipovi%C4%87?authuser=0