Sanja Franc

Sanja Franc

Izv. prof. dr. sc. Sanja Franc (Zagreb, 18. IV. 1984. -), izvanredna profesorica

Sanja Franc je osnovno i srednjoškolsko obrazovanje stekla u Zagrebu. Po završetku srednje škole upisuje Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu na kojem je diplomirala 2006. godine. Potom, 2008. godine završava poslijediplomski studij Upravljanje izvozom te stječe titulu sveučilišnog specijalista ekonomije, a doktorat znanosti iz polja ekonomije stječe 2012. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Uz formalno obrazovanje aktivno sudjeluje na stručnim radionicama i edukacijama. Danas radi kao izvanredna profesorica na Katedri za međunarodnu ekonomiju na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Predaje na kolegijima Međunarodna ekonomija i Regionalne ekonomske integracije na integriranom studiju te na kolegijima International economics i Regional economic integrations na programu na engleskom jeziku. Tajnik je poslijediplomskog specijalističkog studija Upravljanje izvozom na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Sudjeluje u radu više Odbora Fakulteta, članica je uredničkog odbora u više  znanstvenih časopisa, članica je organizacijskog odbora više međunarodnih konferencija te redovno recenzira radove u brojnim časopisima i zbornicima znanstvenih ili stručnih skupova.

Pored nastavnih aktivnosti obavlja i znanstveno-istraživačke aktivnosti te pruža savjetodavne usluge čime daje svoj stručni, istraživački i praktični doprinos. Sudjelovala je na višebrojnim stručnim i znanstvenim projektima iz međunarodne ekonomije, poduzetništva, obrazovanja, zdravstva, gospodarskog i industrijskog razvoja te područja istraživanja, razvoja i inovacija. Između ostaloga, sudjelovala je na strateškim projektima izrade Nacionalne strategije zdravstva 2012.-2020., Industrijske strategije Republike Hrvatske 2014.-2020., Operativnog plana provedbe Industrijske strategije Republike Hrvatske 2014. – 2020. u 2015. godini, Projektu uspostave Inovacijske mreže za industriju i tematskih inovacijskih platformi u Republici Hrvatskoj, ali i na drugim stručnim projektima u polju ekonomije i srodnim poljima. Nadalje, svoje je stručne usluge pružala u nacionalnom projektu sanacije zdravstvenih ustanova Republike Hrvatske, sudjeluje i kao savjetnik u pripremi projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava fondova EU te kao vanjski procjenitelj projektnih prijava u više područja. Voditelj je međunarodnog znanstvenog projekta „Flexibility and Resilience in Digital Transformation and Intelligent Automation - Advanced Skills and Tools for Academia and Entrepreneurs“ te također aktivno sudjeluje na međunarodnom znanstvenom projektu „Promoting social entrepreneurship in higher education for a prosperous society“ i drugim projektima.

Rad na projektima iz multidisciplinarnih područja, izlaganje na međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima i pisanje višebrojnih znanstvenih i stručnih radova te knjiga osigurali su joj široko znanje i uvid u problematiku djelovanja međunarodne ekonomije te ostalih srodnih grana.

VAŽNIJA DJELA:

Ukupno ima  objavljeno više od 100 znanstvenih i stručnih radova, uključujući 16 knjiga u koautorstvu.

 

Franc, S., Bilas, V. i Bošnjak, M. (2021.), Konkurentnost i komparativne prednosti u globalnoj digitalnoj ekonomiji, Zagreb: Ekonomski fakultet.

Franc, S. i Dužević, I. (2020.), Digitalna transformacija i trgovina, Zagreb: Ekonomski fakultet.

Bilas, V. i Franc, S. (2018.), Inovacije i razvoj,  Zagreb: Notitia d.o.o.

Bilas, V., Franc, S. i Ostojić, R. (2017.), Višedimenzionalnost održivog razvoja. Zagreb: Notitia d.o.o.

Bilas, V., Franc, S. i Radoš, T. (2016.), Europska unija: ujedinjena u različitosti, Zagreb: Notitia d.o.o.

Ostojić, R., Bilas, V. i Franc, S. (2016.), Odrednice razvoja globaliziranih zdravstvenih sustava, 2. izd. Zagreb: Notitia d.o.o.

Jurčić, Lj., Bilas, V. i Franc, S.  (2015.), Međunarodna trgovina kroz povijest, Zagreb: Alfa d.d.

Ostojić, R., Bilas, V. i Franc, S. (2015) Globalisation, efficiency and sustainability of health care systems. 2. izd, Zagreb: Notitia d.o.o.

Ostojić, R., Bilas, V. i Franc, S. (2015.), Stanje i perspektive razvoja europskih zdravstvenih sustava, 2. izd, Zagreb: Notitia d.o.o.

Ostojić, R., Bilas, V. i Franc, S. (2013.), Globalisation, efficiency and sustainability of health care systems, Zagreb:  Notitia d.o.o.

Ostojić, R., Bilas, V. i Franc, S. (2013.), Odrednice razvoja globaliziranih zdravstvenih sustava, Zagreb:  Notitia d.o.o.

Grgić, M., Bilas, V. i Franc, S. (2012.), Regional economic integrations: effects and perspectives, Zagreb: Sinergija.

Grgić, M.,  Bilas, V. i  Franc, S. (2012.), Regionalne ekonomske integracije u svijetu, Zagreb: Sinergija.

Grgić, M.,  Bilas, V. i  Franc, S. (2012.), Inozemna izravna ulaganja i ekonomski razvoj, Zagreb: Ekonomski fakultet Zagreb.

Ostojić, R., Bilas, V. i Franc, S. (2012.), Stanje i perspektive razvoja europskih zdravstvenih sustava, Zagreb:  Notitia d.o.o.

Grgić, M.,  Bilas, V. i Franc, S. (2010.), Poduzetništvo u međunarodnoj ekonomiji, Zagreb: Sinergija.

OSTALI IZVORI:

IRB (2020.), Hrvatska znanstvena bibliografija, preuzeto 28. kolovoza 2020. s https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/301370 

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Ekonomski fakultet: Sanja Franc, preuzeto 28. kolovoza 2020. s http://www.efzg.unizg.hr/doc-dr-sc-sanja-franc-30045/30045  

ResearchGate GmbH (2008.-2020.), Sanja Franc, preuzeto 28. kolovoza 2020. s https://www.researchgate.net/profile/Sanja_Franc 

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2022.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Sanja Franc [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/f/sanja-franc