Marijan Foršek

Marijan Foršek

Dr. Marijan Foršek (Varaždin, 28. XI. 1928. – Zagreb, 14. X. 1995.), izvanredni profesor

Marijan Foršek rođen je 1928. godine u Varaždinu. Osnovnu školu i I. mušku gimnaziju završio je u Varaždinu 1948. godine. Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1957. godine, akademski stupanj magistra ekonomskih nauka stekao je 1969. godine završivši studij trećeg stupnja rdom „Racionalno korištenje materijala u konkretnom poduzeću prehrambene industrije“ te je 1972. godine obranio doktorsku disertaciju pod nazivom »Analiza faktora utjecaja na materijalno poslovanje u industrijskim poduzećima«.

 

Od 1943. do 1946. godine radio je kao tehničar u poduzeću »Elektra« u Varaždinu, od 1949. do 1951. radio je kao nabavljač, administrativni manipulant te materijalnim knjigovođom i šef nabave u Tvornici olovaka Zagreb. Potom se zapošljava kao komercijalni rukovodilac i rukovodilac privredno-računskog sektora u Elektri Koprivnica. Od 1961. do 1963. godine bio je samostalni analitičar u tvornici „Rade Končar“ u Zagrebu. Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu zapošljava se 1963. godine najprije kao asistent iz predmeta „Ispitivanje privrednog poslovanja poduzeća“, od 1969. godine kao stariji asistent, od 1972. godine kao docent, a od 1991. godine kao izvanredni profesor iz predmeta „Ekonomska analiza poslovanja“. Vršio je dužnost tajnika poslijediplomskog studija »Ekonomika poduzeća i analiza poslovanja poduzeća« (1964/67.) te »Planiranje i poslovna politika, analiza, revizija i kontrola« (1974.76). Bio je i tajnikom Katedre za ekonomiku i poslovnu politiku poduzeća (1963/66.) te Katedre za poslovnu politiku (1973/74). Osim na Fakultetu održavao je predavanja iz predmeta »Ekonomska analiza poslovanja« i na Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu u Dubrovniku te (vježbe) u centrima za izvanredni studij fakulteta u Karlovcu, Rijeci, Varaždinu i Zaboku. Umirovljen je 1992. godine.

 

Od 1977. do 1978. godine bio je delegat u Sveučilišnoj konferenciji SKH te u istom razdoblju i članom Nadzorne komisije Sveučilišnog komiteta. Od 1978. do 1980. bio je delegat Općinske konferencije SKH Maksimir i Općinskog sindikalnog vijeća te predsjednik delegacije Ekonomskog fakulteta u interesnim zajednicama.

 (Priredila: Z. U. B.)

VAŽNIJA DJELA:

Foršek, M. (1985.-), Ekonomska analiza poslovanja: priručnik za seminarsku nastavu, Zagreb: Ekonomski fakultet.

 

OSTALI IZVORI:

Ekonomski fakultet – Zagreb (1980.), 60 godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb: Ekonomski fakultet, 204-205.

 

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet – Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Marijan Foršek, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/f/marijan-for%C5%A1ek?authuser=0