Marija Feketija

Marija Feketija (?, 6. V. 1939.-Zagreb, 20.XII. 2015.), spremačica

Marija Feketija rođena je 1939. godine. Na Fakultetu ekonomskih nauka, kasnije Ekonomskom fakultetu u Zagrebu radila je kao spremačica u Odjelu za održavanje i tehničke poslove od 1971. do 1991. godine. Do dolaska na Fakultet radila je u "Optici" Zagreb, Ugostiteljsko-turističkom poduzeću "Maksimir" u Zagrebu i u poduzeću "Mašino-impex", Zagreb.

 

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet – Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Marija Feketija, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/f/marija-feketija