Lidija Fišer

Mr. Lidija Fišer (Lozovac kod Šibenika, 5. IV. 1939. – Zagreb, 17. XII. 2014.), znanstvena asistentica

Lidija Fišer rođena je 1939. godine u Lozovcu kod Šibenika. Od 1940. godine živjela je u Zagrebu, gdje je završila osnovnu i 1956. godine srednju ekonomsku školu. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1961. godine, a studij trećeg stupnja završila je na Fakultetu ekonomskih nauka u Zagrebu 1970. godine uspješno obranivši magistarski rad pod naslovom „Problemi financiranja poduzeća prehrambene industrije“.

Od 1959. godine radila je kao šefica računovodstva u poduzeću „Dinara“ do 1962. godine, šefica odjela za plan i analizu te šefica odjela financijske operative i rukovoditeljica Interne banke u PIK-u „Sljeme“ do 1968. godine, savjetnica u sektoru za financijsko poslovanje u Osiguravajućem zavodu „Croatia“ Zagreb do 1974. godine.

Od 1974. godine radila je u dopunskom radu na Katedri za računovodstvo i poslovne financije Ekonomskog fakulteta u zvanju asistentice iz predmeta „Osnove računovodstva“, a od 1978. godine u zvanju znanstvene asistentice iz predmeta „Osnove računovodstva“, odnosno „Financijsko računovodstvo“. Predavala je i na Višoj ekonomskoj školi u Puli predmet „Financijsko poslovanje u osiguravajućoj organizaciji“ (1974/75.).

 

Bila je članica Odbora za sistem i financiranje Privredne komore u Zagrebu od 1972. do 1979. godine.

 (Priredila: Z. U. B.)

VAŽNIJA DJELA:

Bukljaš, V., Fišer, L. et al (1993.), Rječnik bankarstva i financija, Zagreb: Masmedia.

Bukljaš, V., Fišer, L. et al (1998.), Rječnik bankarstva, Zagreb: Masmedia.

 

OSTALI IZVORI:

Ekonomski fakultet – Zagreb (1980.), 60 godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb: Ekonomski fakultet, 336-337.

 

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet – Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Lidija Fišer, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/f/lidija-fi%C5%A1er?authuser=0