Ivan Franić

Ivan Franić

Dr. Ivan Franić (Gradac Požeški kod Pleternice, 19. I. 1950. – Zagreb, 8. II. 1998.), docent

Ivan Franić rođen je 1950. godine u Gradcu Požeškom. Osnovnu školu pohađao je od 1956. do 1964. godine u Slavonskom Brodu i Zagrebu. Matematičku gimnaziju završio je 1968. godine u Zagrebu. Diplomirao je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu 1973. godine. Magistrirao je 1984. godine obranivši rad pod nazivom „Binormirani prostori“, a doktorirao je 1992. godine obranivši disertaciju pod nazivom „Prilog teoriji 2-normiranih prostora i teoriji najbolje aproksimacije“.

 

Nakon diplomiranja, 1974. godine zaposlio se na tadašnjoj Tehničkoj vojnoj akademiji na Katedri za matematiku gdje je predavao kolegije „Matematika I, II, III i IV“ te „Diskretne strukture“, a na postdiplomskom studiju kolegij „Linearna algebra“. Na Akademiji je radio do 1980. godine. Na Fakultetu za vanjsku trgovinu zapošljava se 1981. godine kao asistent, pa viši asistent, a od 1996. godine kao docent iz kolegija „Matematika II“, te iz postdiplomskog kolegija „Matematička analiza“, a nakon integracije na Ekonomskom fakultetu predaje „Matematiku za ekonomiste“, „Matematiku I. i II.“, „Poslovnu matematiku“ te „Linearnu algebru“ na doktorskom studiju. Od 1994. do 1996. godine bio je pročelnik Katedre za matematiku.

 

Za rad „An extension theorem for a bounded linear 2-functionals and applications“ objavljen u časopisu Mathematica Japonica dobio je 1994. godine Nagradu „Mijo Mirković“.

 

Bio je član Upravnog odbora Društva matematičara i fizičara SRH, odnosno kasnije Hrvatskog matematičkog društva te aktivan član Seminara za funkcionalnu analizu pri Matematičkom odjelu PMF-a.

 (Pripremila: Z. U. B.)

VAŽNIJA DJELA:

Franić, I. (1990.), A note on the k-strictly convex normed linear spaces, Glasnik matematički, 25(45), 83-85.

Dabčević, A., Franić, I. et al (1989.), Primjena matematike za ekonomiste : zbirka zadataka s teorijom i komentarom, 5. izd., Zagreb: Informator.

Franić, I. (1994.), A remark on the strict convexity for seminorms II, Glasnik matematički, 29(49)(1), 97-99.

Franić, I. (1982.), Two results in 2-normed spaces, Glasnik matematički, 17(37), 271-275.

Franić, I. (1987.), , A remark on the strict convexity for seminorms Glasnik matematički, 22(42), 99-101.

Franić, I. (1990.), A note on the k-strictly convex normed linear spaces, Glasnik matematički, 25(45), 83-85.

Franić, I. (1991.), An extension theorem for a bounded linear 2-functionals and applications, Mathematica Japonica, (36), 647-648.

Franić, I. (1994.), A remark on the strict convexity for semi norms II, Glasnik matematički, 29(49), 97-99.

Curkovie, V. Franić, I. et al (1994.), Osnovne metode matematičke ekonomije, Zagreb: MATE. (prijevod sa engleskog)

Franić, I. (1997.), On the best coapproximation in linear 2-normed spaces, Mathematica Japonica, (46),147-150.

 

OSTALI IZVORI i FOTOGRAFIJA:

Neralić, L. (1998.), In memoriam: Ivan Franić (1950.-1998.), preuzeto 3. svibnja 2023. s https://hrcak.srce.hr/file/12436

 

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet – Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Ivan Franić, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/f/ivan-frani%C4%87