Dragutin Franković

Dr. Dragutin Franković (Osijek, 3. VII. 1913. – Beograd, 12. II. 2002.), docent

Dragutin Franković rođen je 1913. godine u Osijeku. Pet razreda realne gimnazije završio je u Zagrebu. Učiteljsku školu završio je 1934. godine, a pedagoške predmete 1939. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Doktorirao je 1952. godine obranivši rad pod nazivom „Bitna obilježja socijalističke idejnosti i političnosti nastave“.

Od 1947. do 1963. godine bio je asistent, predavač, docent i izvanredni profesor povijesti pedagogije i komparativne pedagogije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu predavao je predmet „Pedagogija“ od 1957. do 1958. godine. Funkciju direktora Jugoslavenskog zavoda za proučavanje školskih i prosvjetnih pitanja u Beogradu obnašao je do 1975. godine, nakon čega je do 1981. godine bio redoviti profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu.

 

Nagrada „Ivan Filipović“ uručena mu je 1973. godine za životno djelo.

 

VAŽNIJA DJELA:

Franković, D. (1950.), O socijalističkom moralu i odgoju novog čovjeka, Zagreb: Školska knjiga.

Franković, D. et al (1958.), Povijest školstva i pedagogije u Hrvatskoj, Zagreb: Pedagoško-književni zbor.

Franković, D. (1958.), Škole u srednjem vijeku : škole u Hrvatskoj u doba narodnih vladara (VII.-XII. st.), Zagreb.

Franković, D. et al (1963.), Opća pedagogija, 8. skraćeno i prerađeno izd., Zagreb: Pedagoško-književni zbor.

Franković, D. (1972.), Osnovni pravci razvoja sadržaja i tehnologije obrazovanja U SFRJ : (inovacije, istraživanja i razvojni rad), Beograd: [s. n.].

Franković, D. et al (1973.), Vaspitni rad u domovima : prilozi domskoj pedagogiji, Beograd: Delta pres: Zajednica domova SR Srbije.

Franković, D. (1978.), Davorin Trstenjak : borac za slobodnu školu : 1848-1921 : o 130. obljetnici rođenja, Zagreb: Školska knjiga.

Franković, D. (1984.), Marksističko obrazovanje u školi, Beograd: Prosvetni pregled ; Gornji Milanovac: Dečje novine.

 

OSTALI IZVORI:

Ekonomski fakultet u Zagrebu (1980.), 60 godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb: Ekonomski fakultet, 338.

Zaninović, M. (1998.), Hrvatski biografski leksikon, Zagreb: LZMK, preuzeto 4. svibnja 2023. s https://hbl.lzmk.hr/clanak.aspx?id=6321

 

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet – Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Dragutin Franković, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/f/dragutin-frankovi%C4%87