Davor Filipović

Davor Filipović

Izv. prof. dr. sc. Davor Filipović (Sarajevo, BiH, 10. VI. 1984. - ), izvanredni profesor

Davor Filipović rođen je 10. lipnja 1984. u Sarajevu, Bosna i Hercegovina. Nakon što je 2002. završio srednju Ekonomsko-birotehničku školu u Splitu odlazi na studij u SAD gdje na Fairleigh Dickinson University u New Jerseyju upisuje Business Management. Na tom je američkom sveučilištu završio četiri semestra, nakon čega je, vrativši se u Hrvatsku, nastavio studij na Ekonomskom fakultetu u Splitu - smjer financije. Dana 12. rujna 2006. na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu obranio je diplomski rad pod naslovom ''Revizija u ocjeni realnosti i objektivnosti financijskih izvještaja'' te stekao zvanje diplomirani ekonomist. Specijalistički poslijediplomski studij ''Strategija i korporativno upravljanje'' upisao je 2007. na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Sve ispite na tom specijalističkom poslijediplomskom studiju položio je s ocjenom 5,0 nakon čega je 13. veljače 2008. obranio specijalistički poslijediplomski rad "Odnos eksterne revizije i nadzornog odbora u korporativnom upravljanju". EDAMBA doktorski studij iz ekonomije i poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisao je u prosincu 2008., a doktorsku disertaciju "Modeliranje egzogenih i endogenih varijabli organizacije za uspješno preuzimanje poduzeća" obranio je 9. ožujka 2011.

Svoj prvi radni odnos zasnovao je 2004. u revizorskom društvu Fimar d.o.o. Split, gdje je radio na poslovima asistenta ovlaštenog revizora sve do prosinca 2007., od kada obavlja poslove investicijskog analitičara u konzultantskom društvu Proventus strategije d.o.o. Zagreb. Od prosinca 2008. zaposlen je kao znanstveni novak na Katedri za organizaciju i menadžment Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a od ožujka 2011. na radnom je mjestu višeg asistenta (matični broj znanstvenika 315072). U znanstveno zvanje znanstvenog suradnika izabran je 17. svibnja 2012., a u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta na Ekonomskom fakultetu Zagreb izabran je 26. studenoga 2014. U znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika izabran je 20. lipnja 2017. godine, a u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora na Ekonomskom fakultetu Zagreb izabran je 05. lipnja 2019. Sudjeluje u izvođenju nastave na obveznom kolegiju Organizacija u okviru sveučilišnog preddiplomskog studija te izbornom kolegiju Menadžment integracijskih procesa u okviru diplomskog sveučilišnog studija. U akademskoj godini 2012/2013 sudjelovao je u izvođenju nastave na kolegiju Poslovna strategija te seminarske nastave na kolegiju Strateški menadžment. Kao gost predavač izvodio je nastavu u okviru specijalističkog poslijediplomskog studija Kontroling na kolegiju Operativno planiranje i kontrola te u okviru specijalističkog poslijediplomskog studija MBA na kolegiju Poslovna strategija. Davor Filipović je 4. svibnja 2012. na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu održao pozvano predavanje na temu „Izazovi integracijskih procesa“ u okviru predmeta „Strateška udruživanja i akvizicije“. Uz to, za vrijeme studijskog boravka od 1. lipnja do 15. rujna 2012. sudjelovao je kao gost predavač, u okviru Međunarodne ljetne škole pri Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, u izvođenju nastave iz kolegija „Menadžment“ (tematska cjelina: Vođenje). U 2016. je kao gost predavač održao dva predavanja na temu „Cross-border acquisitions in tobacco industry: experience from Republic of Croatia” u okviru preddiplomske nastave na University of Houston, C. T. Bauer College of Business.

Davor Filipović bio je član recenzentskog odbora međunarodnog znanstvenog skupa 1st International and Scientific Conference "Economic and Social Development" (održanog u  Frankfurtu 12.-13. travnja 2012.), član znanstvenog odbora i predsjednik recenzentskog odbora međunarodnog znanstvenog skupa 2nd International Scientific Conference on Economic and Social Development (održanog u Parizu 4.-5. travnja 2013.) te član znanstvenog odbora i predsjednik recenzentskog odbora međunarodnog znanstvenog skupa 6th International and Scientific Conference on Economic and Social Development and 3rd Eastern European ESD Conference – Business Continuity (održanog u Beču 24.-25. travnja 2014.). Uz to, recenzirao je radove za međunarodne časopise Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy (izdavač Emerald), Ekonomska istraživanja – Economic research (izdavač Taylor & Francis), The South East European Journal of Economics and Business (izdavač Ekonomski fakultet u Sarajevu) te Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu (izdavač Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu). Također je recenzirao radove za međunarodnu konferenciju Accounting and Management 13th International Scientific and Professional Conference – Conference Proceedings (održanu u Zagrebu 14.-16. lipnja 2012.), međunarodnu znanstvenu konferenciju 1st International OFEL Conference on Corporate Governance (održanu u Dubrovniku 12. travnja 2013.) kao i međunarodnu znanstvenu konferenciju 2nd International OFEL Conference on Governance, Management and Entrepreneurship – Inside and Outside of Managerial Mind (održanu u Dubrovniku 4.-5. travnja 2014.). Bio je ko-urednik znanstvenog časopisa Journal of Economic and Social Development te član organizacijskog odbora prvog interkatedarskog znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem "Menadžment, vođenje i organizacija u XXI. stoljeću: (Dis)kontinuiteti u praksi organizacije i menadžmenta" u organizaciji Ekonomskog fakulteta Zagreb i Ekonomskog fakulteta Split (održanog u Splitu 28.-30. rujna 2011.).

Osim znanstvenog projekta pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa "Organizacija kao izvor konkurentske prednosti hrvatskih poduzeća", znanstvenog projekta Hrvatske zaklade za znanost "Building Croatian Manufacturing Competitiveness" i međunarodnog projekta Europske komisije "Fostering Entrepreneurship in Higher Education - FoSentHE", sudjelovao je u izradi većeg broja stručnih projekata.

Pohađao je i uspješno završio program edukacije "Korporativno upravljanje za članove nadzornih i upravnih odbora" u organizaciji Ekonomskog fakulteta Zagreb i Ekonomskog fakulteta Split, kao i "QMS Auditor/Lead Auditor Training Course" u organizaciji Lloyd's Registra Zagreb. Uz to, sudjelovao je na "5th Workshop on Organization Change and Development: Core Competences in a Changing World" (Wirtschaftsuniversität Beč, 23.-24. rujna 2010.) u organizaciji European Institute for Advanced Studies in Management. Također je sudjelovao na edukaciji "How to be successful with EU Funding" (Ekonomski fakultet Zagreb, 24.-25. veljače 2011.) kao i na edukaciji "Working with EU" (Brussels, 30.3.-1.4. 2011.) u organizaciji European Training Institute.

 

Davor Filipović autor je većeg broja znanstvenih i stručnih radova, a na natjecanju doktorskih disertacija 2012. u organizaciji Europskog udruženja doktorskih studija (EDAMBA) njegova je disertacija u konkurenciji 67 sveučilišta iz 25 zemalja uvrštena u top 10 disertacija i ocjenjena kao vrijedno znanstveno djelo. U 2012. napisao je knjigu Izazovi integracijskih procesa: rast poduzeća putem spajanja, preuzimanja i strateških saveza na temelju koje je dobio Državnu nagradu za znanstvene novake u području društvenih znanosti. Za znanstveni je rad u 2013. dobio nagradu "Mijo Mirković" koju dodjeljuje Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu mlađim znanstvenicima te priznanje Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu za koautorstvo zbirnog znanstvenog djela "Mogućnosti restrukturiranja Aluminij d.d. Mostar". Nagradu "Mijo Mirković" dobio je i 2015. za skupni znanstveni članak s istaknutim znanstvenim doprinosom u polju ekonomije. Uz to, nagrađen je i stipendijom Andrónico Lukšić Abaroa Fellowship na Harvard Kennedy School of Government za sudjelovanje na HKS Executive Education programu Art and Practice of Leadership Development (Harvard University, 9.5.-16.5.2014.).

Od 2017. do 2021. godine je bio zastupnik, predsjednik Odbora za financije, član Odbora za gospodarski razvoj i drugih odbora Gradske skupštine Grada Zagreba. Od 2021. do 2022. godine  je također bio zastupnik i član Odbora za financije Gradske skupštine Grada Zagreba. Od 2017. do 2022. godine je bio predsjednik nadzornog odbora Hrvatskih šuma d.o.o., a od 2021. do 2022. je bio član nadzornog odbora INA d.d. Trenutno obnaša funkciju ministra gospodarstva i održivog razvoja u Vladi Republike Hrvatske.

VAŽNIJA DJELA:

Knjige

Podrug, N., Filipović, D. i Kovač, M. (2021.), Transnacionalna korporacija: strateški i organizacijski aspekti, Zagreb: Školska knjiga.

Filipović, D. (2012.), Izazovi integracijskih procesa: rast poduzeća putem spajanja, preuzimanja i strateških saveza, Zagreb: Sinergija nakladništvo.

Znanstveni radovi:

Podrug, N., Kovač, M. i Filipović, D. (2021.), Subsidiary contribution to the MNC – impact of strategic initiatives, Economic Research - Ekonomska istraživanja, str. 1-19.

Podrug, N., Brezović, A. i Filipović, D. (2020.), Odnos dimenzija nacionalne kulture i jasnoće uloga na poslu. Ekonomska misao i praksa, 29 (2), str. 471-488.

Kovač, M., Filipović, D. i Podrug, N. (2019.), Partikularnosti strateškog upravljanja međunarodnim podružnicama, Ekonomski pregled, 70(3), str. 529-553.

Filipović, D., Krišto, M. i Podrug, N. (2018.), Impact of crisis situations on development of business continuity management in Croatia, Management: Journal of Contemporary Management Issues, 23(1), str. 99-122.

Podrug, N., Filipović, D. i Kovač, M. (2017.), Knowledge sharing and firm innovation capability in Croatian ICT companies, International Journal of Manpower, 38(4), str. 632-644.

Filipović, D., Podrug, N. i Kandžija, T. (2017.), Successful takeovers and internal organizational variables: Experience from Croatia, International Journal of Organizational Leadership, 6(2), str. 231-248.

Grgić, M., Filipović, D. i Grgić, K. (2017.), Važnost komunikacije u procesu spajanja i preuzimanja poduzeća: empirijsko istraživanje u Belgiji, Češkoj, Francuskoj, Mađarskoj i Republici Hrvatskoj, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 15(1), str. 15-26.

Marković, D., Rakita, B. i Filipović, D. (2016.), Strategic Importance of Cross-Border Acquisitions for Emerging Market Multinationals, u: Vrdoljak Raguž, I., Podrug, N. i Jelenc, L. (ur.), Neostrategic Management: An International Perspective on Trends and Challenges, Cham, Switzerland: Springer, str. 189-201.

Podrug, N., Filipović, D. i Kuveždić, M. (2016.), Multinational Corporations: The Changing Strategic Orientation in the Twenty-First Century, u: Vrdoljak Raguž, I., Podrug, N. i Jelenc, L. (ur.), Neostrategic Management: An International Perspective on Trends and Challenges, Cham, Switzerland: Springer, str. 139-158.

Kandžija, V., Filipović, D. i Kandžija, T. (2014.), Impact of Industry Structure on Success of Mergers and Acquisitions, Tehnički vjesnik – Technical Gazette, 21(1), str. 17-25.

Podrug, N., Filipović, D. i Stančić, I. (2014.), Analysis of cultural differences between Croatia, Brazil, Germany and Serbia, Economic Research - Ekonomska istraživanja, 21(1), str. 818-829.

Bendeković, J., Klačmer Čalopa, M. i Filipović, D. (2014.), Book of Proceedings: 6th International Scientific Conference on Economic and Social Development, Vienna, Austria, 24 – 24 April.

Tafra-Vlahović, M., Vrdoljak Raguž, I. i Filipović, D. (2014.), Modeling the Role of Leadership and Communication for Effective Corporate Governance, u: Tipurić, D., Vrdoljak Raguž, I. i Podrug, N. (ur.), Rethinking Corporate Governance, Harlow: Pearson Education, str. 72-82.

Filipović, D. (2012.), Impact of the company's size on takeover success, Economic research, 25(2), str. 435-444.

Filipović, D. (2012.), Važnost promjene strategije za uspješno preuzimanje poduzeća, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 10(2), str. 19-30.

Šunje, A., Rahimić, Z. i Filipović, D. (2012.), Uloga kompatibilnosti stilova menadžmenta za uspješno upravljanje promjenama u preuzetim poduzećima, Ekonomski pregled, 63(7-8), str. 379-396.

Podrug, N., Filipović, D. i Cvek, T. (2012.), Problem kulturološke adaptacije: empirijsko istraživanje potencijalnih ekspatrijata, Sarajevo Business and Economics Review, (32), str. 75-94.

Filipović, D., Kandžija, T. i Pavlović, A. (2012.), Overview on conslutants' activity in M&A processes. Annals of DAAAM & Proceedings of the 23rd International DAAAM Symposium, 23(1), str. 521-524.

Podrug, N., Filipović, D. i Hokman, L. (2012.), The contribution of Fons Trompenaars to the research of national culture, Ekonomska misao i praksa, 21(1), str. 85-96.

Filipović, D. (2011.), Promjene vrhovnog menadžmenta i korporativno upravljanje (prikaz knjige), Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 9(1), str. 225-228.

Filipović, D. (2011.), Integracijski procesi, u: Lovorka, G. (ur.), Organizacija velikih poduzeća, Zagreb: Sinergija, str. 509-530. 

Filipović, D., Cingula, M. i Tipurić, D. (2011.), Empirical research about the market for corporate control in Republic of Croatia, Ekonomska misao i praksa, 20(2), str. 385-396. 

Filipović, D., Podrug, N. i Bujanović, H. (2011.), Mergers and acquisitions: the case of Croatia, The 5th International Scientific Conference ''Entrepreneurship and Macroeconomic Management: Reflections on the World in Turmoil'', Pula, Croatia, March 24-26.

Filipović, D., Podrug, N. i Krišto, M. (2010.), Assesment of Relations Between Stewardship and Stakeholder Theory. Annals of DAAAM & Proceedings of the 21st International DAAAM Symposium, 21(1), str. 1229-1230.

Podrug, N., Filipović, D. i Milić, S. (2010.), Critical Overview of Agency Theory, Annals of DAAAM & Proceedings of the 21st International DAAAM Symposium, 21(1), str. 1227-1228.

Cingula, M., Filipović, D. i Podrug, N. (2010.), Mergers and acquisitions in Croatia and Lithuania, Journal of International Scientific Publication: Economy & Business, 4(2), str. 349-364.

Podrug, N., Prester, J. i Filipović, D. (2010.), Uloga menadžmenta u razvoju proaktivnosti zaposlenika velikih hrvatskih poduzeća. Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 8(2), str. 7-21. 

Tipurić, D., Tušek, B. i Filipović, D. (2009.), Internal and External Supervisory Mechanisms in Corporate Governance, South East European Journal of Economics and Business, 4(2), str. 57-70.

Tušek, B., Filipović, I. i Filipović, D. (2009.), Istraživanje odnosa eksterne revizije i nadzornog odbora u Republici Hrvatskoj, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 7(1), str. 121-141.

Tušek, B., Filipović, D. i Pokrovac, I. (2008.), Uloga revizijskog odbora u povećanju efikasnosti eksternih i internih mehanizama korporativnog upravljanja, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 6(1), str. 223-240.

OSTALI IZVORI:

IRB (2022.), Hrvatska znanstvena bibliografija, preuzeto 7. srpnja 2022. s https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/25020

Ekonomski fakultet – Zagreb (2022.) Ekonomski fakultet: Davor Filipović,  preuzeto 7. srpnja 2022. s https://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/organizacija-i-menadzment-29786/clanovi-30611/izv-prof-dr-sc-davor-filipovic/30682

Vlada RH (2022.), Davor Filipović. Ministar gospodarstva i održivog razvoja, preuzeto 7. srpnja 2022. s https://vlada.gov.hr/o-vladi/clanovi-vlade/clanovi-vlade-128/davor-filipovic/35314

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2022.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Davor Filipović,  preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/f/davor-filipovi%C4%87