Đurđica Fučkan

Đurđica Fučkan

Dr. Đurđica Fučkan (Županja, 23. III. 1951.), izvanredna profesorica

Đurđica Fučkan rođena je 23. 03. 1951. u Županji. Osnovnu školu je pohađala u Zagrebu i Gospiću. Nakon završene srednje škole (15. Matematička gimnazija) upisuje Ekonomski fakultet – Zagreb, Studij poduzeća – Ekonomska kibernetika i nakon toga poslijediplomski studij Poslovno upravljanje u udruženom radu. Magistrirala je 1983. godine obranivši magistarski rad Komparativna analiza efikasnosti u procesu formiranja poslovne politike pod mentorstvom prof.dr.sc. Drage Gorupića. Doktorat društveno humanističkih znanosti iz znanstvenog područja ekonomije stekla je 1993. godine obranivši doktorsku disertaciju pod nazivom Poslovna politika poduzeća u uvjetima neizvjesnosti, također pod mentorstvom prof.dr.sc. Drage Gorupića.

Za vrijeme studija bila je zaposlena u OB Dr Ozren Novosel na radnom mjestu planerke i analitičarke. Nakon diplomiranja bila je kratko zaposlena u PU Ingra, a od 1974. radi na Fakultetu za vanjsku trgovinu. Nakon integracije Fakulteta za vanjsku trgovinu i Ekonomskog fakulteta – Zagreb, zaposlena je na Ekonomskom fakultetu – Zagreb, gdje neprekinuto radi do 2016. godine kada odlazi u mirovinu.

Kao asistentica na Fakultetu za vanjsku trgovinu i kasnije na Ekonomskom fakultetu – Zagreb radila je na kolegijima Poslovna i razvojna politika s planiranjem, Poslovna i razvojna politika i Poslovne financije. Od 1994. godine kao asistentica s doktoratom samostalno je oblikovala i održavala predavanja i seminarsku nastavu, vodila diplomske i seminarske radove na kolegijima: Mikroekonomika II, Poslovna i razvojna politika s planiranjem i jednosemestralnu i dvosemestralnu nastavu iz Strategijskog upravljanja. Bila je na jednogodišnjem studijskom boravku u Manchesteru u Velikoj Britaniji 1996. godine. Nakon povratka sa studijskog boravka 1996. godine postaje asistenticom s doktoratom na predmetu Mikroekonomija, a 1998. Godine izabrana je u zvanje docentice na kolegijima Mikroekonomija i Strategijsko upravljanje. Godine 2004. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje izvanredne profesorice za kolegij Strategijsko planiranje. Predavala je na znanstvenom poslijediplomskom studiju Financije poduzeća, kolegij Poslovna strategija te je bila nositeljica izbornih kolegija na SPDS Financijska analiza (kolegij Upravljanje poslovnim transformacijama) i SPDS Kontroling (kolegij Strategijsko planiranje i kontrola) na Ekonomskom fakultetu – Zagreb, te SPDS Upravljanje gradom Pravnog fakulteta u Zagrebu (kolegij Strategijsko planiranje u gradovima). Na doktorskom studiju Ekonomskog fakulteta – Zagreb bila je sunositeljica obveznog kolegija Izabrane teme iz poslovnog upravljanja i nositeljica izbornog kolegija. Suosnivačica je i, do odlaska u mirovinu, voditeljica smjera i kasnije diplomskog studija Analiza i poslovno planiranje u okviru Katedre za ekonomiku poduzeća, gdje je bila nositeljica kolegija Strategijsko planiranje, Strategijska i poslovna analiza, Poslovno planiranje i Cjelovito planiranje. Bila je mentorica iznimno velikog broja diplomskih radova te mentorica nekoliko znanstvenih magistarskih radova.

Doprinijela je razvitku znanstveno-nastavnog procesa na Ekonomskom fakultetu – Zagreb razvojem novih kolegija na preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskim studijima, pri čemu je najviše zaslužna za razvoj područja strategijskog upravljanja u hrvatskim okvirima zasnovavši kolegij Strategijsko upravljanje na smjeru Ekonomske osnove poduzetništva. Osim što je započela sa znanstvenim istraživanjima i oblikovala nastavne procese iz područja strategije i procesa oblikovanja strategije, posebno se izdvaja njezin pionirski rad u izučavanju održivog razvoja i planiranja u okvirima održivosti, što uključuje uvažavanje i djelovanje po načelima multidimenzionalnosti, multiciljnosti i multikriterijalnosti razvoja, uzimajući u obzir ekonomsko-financijsku, socijalnu i ekološku dimenziju razvoja.

Sudjelovala je i izlagala radove na konferencijama u Hrvatskoj i inozemstvu te objavila članke u časopisima s međunarodnom recenzijom na hrvatskom i engleskom jeziku. Radove je objavljivala u području ekonomskih znanosti, ali i srodnih, inter- i multidisciplinarnih područja. Sudjelovala na radionicama i seminarima za menadžere. Kao istraživačica sudjelovala je i vodila istraživanja u okviru znanstvenih istraživačkih projekata. Aktivna je u domaćim i inozemnim nevladinim organizacijama. Govori engleski, njemački i ruski jezik.

DJELA:

Fučkan, Đ. (1979.), Marketing strategija i planiranje, Zagreb: Ekonomski analitičar: TEB, (1), 1-18.

Fučkan, Đ. (1980.), Utvrđivanje i planiranje kapaciteta zdravstveno-stacionarnih organizacija, Zagreb: Ekonomski analitičar; TEB, (2), 24-32.

Fučkan, Đ. (1980.), Metode utvrđivanja naknada zdravstvenih usluga zdravstvenih stacionarnih organizacija, Zagreb: Ekonomski analitičar; TEB, (3), 18-28.

Fučkan, Đ. (1986.), Usporedba efikasnosti poslovanja – dijagnostički i prognostički postupak u formiranju poslovne politike, Zagreb: Ekonomski analitičar; TEB, 35-42.

Fučkan, Đ. (1986.), Primjer primjene usporedbe uspješnosti poslovanja kao osnove status quo prognoze, Zagreb: Ekonomski analitičar; TEB, 14-22.

Fučkan, Đ. (1989.), Istraživanje funkcionalnosti i homogenosti sistema pokazatelja uspješnog poslovanja, Zagreb: Ekonomski analitičar; TEB, 36-44.

Fučkan, Đ. (1990.), Suvremene tendencije strateškog upravljanja, Separat, Zagreb: Informator, 4-15.

Fučkan, Đ. (1990.), Koncept portfolia u poslovnom upravljanju (I), Zagreb: Ekonomski analitičar; TEB, (9), 14-21.

Fučkan, Đ. (1990.), Koncept portfolia u poslovnom upravljanju (II), Zagreb: Ekonomski analitičar; TEB, (12), 3-12.

Fučkan, Đ. (1990.), Koncept portfolia u poslovnom upravljanju (III), Zagreb: Ekonomski analitičar; TEB, (12), 19-28.

Fučkan, Đ. (1990.), Dalji razvoj strateškog upravljanja, (McKinsey, Porter, Müller), Zagreb: Ekonomski analitičar; TEB, (12), 3-12.

Fučkan, Đ. (1992.), Ka poimanju poslovne strategije, Zagreb: Ekonomski analitičar; TEB, (5), 45-54.

Fučkan, Đ. (1993.), Suvremene metode strateškog upravljanja poduzećem, u: Božičević J., Gorupić D., Fučkan Đ., Tipurić D. i Winter V. (1993.), Razvojna politika i planiranje poduzeća u uvjetima strukturnih promjena i obnove hrvatskog gospodarstva, Zagreb: TEB, 61-114.

Fučkan, Đ. (1993.), Strateško planiranje, u Planiranje u funkciji upravljanja, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, 21-53.

Fučkan, Đ. (1996.), Scenarij – prodor u poslovnu budućnost, Računovodstvo i financije, (10), 15-24.

Fučkan, Đ. (1996.), Kako se poslovno orijentirati u vremenu neizvjesnosti, Privatizacija, (svibanj), 55-62.

Fučkan, Đ. (1997.), Strategijski savezi, Privatizacija, (30), 50-59.

Fučkan, Đ. i Martinko, V. (2001.), Održivost i strategija održivosti, Novi turizam u Hrvatskoj, V. Znanstveni i stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem, Rijeka, 81-96.

Fučkan, Đ. (2001.), Poslovni portfolio u strateškom planiranju, Računovodstvo, revizija i financije, (11), 76-98.

Fučkan, Đ. (2001.), Primjena SPACE modela u strateškom planiranju, Računovodstvo, revizija i financije, (12), 80-84.

Fučkan, Đ. (2001.), Kompleksnost i koncept životnog vijeka u strateškom planiranju, Suvremeno poduzetništvo, Zagreb: TEB, (23-24), 223-238.

Fučkan, Đ. (2002.), Konformistički i inovativan razvoj u uvjetima rasta kompleksnosti, Suvremeno poduzetništvo, Zagreb: TEB, (ožujak), 152-158.

Fučkan, Đ. (2002.), Održivost kao rješenje razvoja disharmonije razvoja, Suvremeno poduzetništvo, Zagreb: TEB, (lipanj), 163-170.

Fučkan, Đ. (2002.), Scenario u strateškom planiranju, Suvremeno poduzetništvo, Zagreb: TEB, (lipanj), 171-178.

Fučkan, Đ. (2002.), Cjelovito odlučivanje i cjelovita kompetencija, Suvremeno poduzetništvo, Zagreb: TEB, (kolovoz), 154-166.

Fučkan, Đ. (2002.), PIMS istraživanje, tržišni udio i krivulja iskustva kao okosnice strateškog planiranja, Suvremeno poduzetništvo, Zagreb: TEB, (rujan), 144-155.

Fučkan, Đ. i Gudac, T. (2002.), Global Peace – The Result of Education For Intra-and Intergenerational Developmental Harmony, u: Global Educational Conference on Culture of Peace and Non-Violence, Hans Raj Mahila Maha Vidyalaya, Jalandhar (Punjab) India, 138-144.

Fučkan, Đ. i Petrov, T. (2002.), Multi-directional Benchmarking as a Strategic Planning Tool, u: 3rd International Conference, An Enterprise Odyssey: Integration or Disintegration, Zagreb: Faculty of Economics and Business, 18-29.

Fučkan, Đ., Osmanagić-Bedenik, N. i Valdevit, M. (2003.), Sustainable Globalization – Consequences on Global, Corporate and Individual level, Strategies for sustainable globalization business responses to regional demands & global opportunities, Bangkok, Thailand, pp.166-174.

Fučkan, Đ. (2003.), Analiza resursa – temelj oblikovanja strateškog plana, Suvremeno poduzetništvo, Zagreb: TEB, (srpanj), 145-153.

Fučkan, Đ. (2003.), Analiza susreta vanjske i unutarnje okoline pri strateškom planiranju (1), Suvremeno poduzetništvo, Zagreb: TEB, (kolovoz), 143-154.

Fučkan, Đ. (2003.), Analiza susreta vanjske i unutarnje okoline pri strateškom planiranju (2), Suvremeno poduzetništvo, Zagreb: TEB, (studeni), 216-223.

Fučkan, Đ. (2004.), Pojam održivog razvoja u ekologiji, u Pozaić, V. (2004.), Ekologija, Znanstveno-etičko-teološki upiti, Zagreb: Centar za bioetiku, Filozofsko teološki institut Družbe Isusove, 71-111.

Fučkan, Đ. (2006.), Strategijski trokut, Računovodstvo, revizija i financije, (7), 107-112.

Fučkan, Đ. (2007.), Scenario metode oblikovanja i upravljanja poslovnom budućnošću, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, (8), 73-79.

Fučkan, Đ. (2007.), Preskriptivni pristup oblikovanju strategije, Financije i porezi, Zagreb: TEB, (8), 122-129.

Fučkan, Đ., Dedi, L., Orsag, S. i Tintor, J. (2007.), Preliminary Assessment of the Planinng Approach and Planning Technologies in Croatian Companies, 6th International Conference: Economic integrations, competition and cooperation, u: Kandžija, V. i Kumar, A. (ur.), Research Monograph: 50 Years of European Union, Rijeka: Faculty of Economics, Ljubljana, Faculty of Economics, CEDIMES Paris-Rijeka, University of Atwerpen – Jean Monnet Centre of Excelence, 73-82.

Fuchkan, D. i Tadic, S. (2009.), Repentance, forgiveness and reconciliation as path to love and peace, Journal "International scientific researches", (October-December), 5-17.

Šverer, F., Sabol, A. i Fučkan, Đ. (2012.), Business and Financial Analysis of Private Health Care Institutions in Croatia, 15th QMOD Conference on Quality and Service Sciences ICQSS, Poznan, Poland, 2012, Conference Proceedings, 1496-1509.

Šverer, F., Sabol, A. i Fučkan, Đ. (2012.), An introduction into strategic analysis of the private health care sector in Croatia, Journal "International scientific researches", 4(3-4), 32-38.

Fučkan, Đ. i Sabol, A. (2013.), Planiranje poslovnih dometa, Zagreb: Hum naklada.

Šander, M., Sabol, A. i Fučkan, Đ. (2013.), The Concept of Industry Life Cycle and Development of Business Strategies, Management, Knowledge and Learning International Conference MakeLearn 2013, Zadar, Croatia, Conference Proceedings, 635-642.

Fuchkan, D., Sabol, A. i Suman, P. (2014.), Time Chain and Development of Management Technologies, Global Business & Economics Anthology, 2(December), 334-344.

Sabol, A. i Fuckan, D. (2015.), A Preliminary Insight into Competences for Holistic Decision Making and Scenario Planning in Croatian Companies, 15th EBES Conference - Lisbon, January 8-10, 2015, Lisbon, Portugal, 2082-2091.

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Đurđica Fučkan, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/f/%C4%91ur%C4%91ica-fu%C4%8Dkan