Mihajlo Ebrić

Mihajlo Ebrić (Osijek, 26. IX. 1875. – Zagreb, 13. IX. 1941.), honorarni docent

Mihajlo Ebrić rođen je 1875. godine u Osijeku. Radio je kao nastavnik u Senjskoj gimnaziji od 1899. do 1904. godine. Kao srednjoškolski direktor i profesor u mirovini, od 1933. do 1934. godine predavao je u Ekonomsko-komercijalnoj visokoj školi u Zagrebu predmet "Politička aritmetika" za koju mu je povjerena honorarna docentura.

Bio je glavni urednik glasila "Svojina" Društva kućevlasnika i zemljoposjednika Zagreba.

OSTALI IZVORI:

Ekonomski fakultet u Zagrebu (1980.), 60 godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb: Ekonomski fakultet, 335.

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta - Zagreb: Mihajlo Ebrić, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/e/mihajlo-ebri%C4%87