Ivo Ernst

Dr. Ivo Ernst (Varaždin, 6. III. 1908. - Zagreb, 7. IV. 1979.), predavač

Ivo Ernst rođen je 1908. godine u Varaždinu, gdje je završio osnovnu školu. Diplomirao je na na Pravnom fakultetu u Zagrebu.

Kao predavač u dopunskom radnom odnosu radio je od 1962. do 1965. godine na Višoj ekonomskoj školi za vanjsku trgovinu te od 1966. do 1967. godine na Visokoj školi za vanjsku trgovinu.

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet – Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Ivo Ernst, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/e/ivo-ernst