Ivan Erceg

Ivan Erceg

Dr. Ivan Erceg (Maovice kod Vrlike, 1. XI. 1919. – Zagreb, 10. IX. 2017.), predavač

Ivan Erceg rođen je 1919. godine u Maovicama kod Vrlike, gdje je završio osnovnu školu. Srednju školu završio je uz rad u Sisku, Kninu i Splitu. Pravni fakultet u Zagrebu upisao je 1946. godine te diplomirao 1950. godine. Za vrijeme studija fakultativno je slušao kolegij „Ekonomska historija Jugoslavije“ kod dr. Rudolfa Bićanića, što je kasnije značajno utjecalo na njegov znanstveni rad. Doktorirao je 1960. godine obranivši disertaciju pod nazivom „Severinska županija“. Kao stipendist više puta je boravio u inozemstvu, a između ostalog i na Institutu za agrarnu povijest Sveučilišta u Hohenheimu, Stuttgart od 1965. do 1966. godine, gdje je specijalizirao historiju agrara.

Od 1938. do 1941. godine radio je kao činovnik u trgovačkim društvima Žarak i Weiss, a nakon povratka iz rata radi u Državnim arhivima u Rijeci i Zagrebu. Od 1951. zapošljava se kao asistent u Historijskom institutu JAZU-a, gdje je proveo čitavi radni vijek, tj. do umirovljenja 1989. godine. U zvanje znanstvenog suradnika izabran je 1962. godine, višeg znanstvenog suradnika 1965. i znanstvenog savjetnika 1969. godine. Preimenovanje Instituta u Zavod bio je njegov prvi upravitelj. Od 1972. do 1977. godine predavao je na Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu u Dubrovniku, a od 1983. do 1990. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.

 

Kao znanstvenik i samostalan istraživač bavio se temama gospodarske i demografske povijesti ranog novog vijeka i srednjeg vijeka na području Istre, Hrvatskog primorja i Dalmacije, a značajan broj rezultata istraživanja je objavljivao kao izvornu građu. Bio je glavni urednika časopisa „Acta historico-oeconomica Jugoslaviae“.

 

Od 1968. godine bio je član Međunarodnog komiteta za ekonomsku povijest.

(Pripremila: Z. U. B.)

 

VAŽNIJA DJELA:

Erceg, I. (s .a.), Der Merkantilismus in Kroatien, Wien.

Erceg, I. (1954.), Šišićeve bilješke za povijest hrvatskih sabora u XVI. Stoljeću, Zagreb: Izdavački zavod Jugoslavenske akademije.

Erceg, I. (1959.), Prinosi za upoznavanje ekonomskog i pravnog položaja kmetova fužinskog kaštelanata u drugoj polovici 18. stoljeća, Zagreb.

Erceg, I. (1961.), Kmetsko-feudalni odnosi na komorskim imanjima u Vinodolu i Gorskom kotaru neposredno prije Marijaterezijanske regulacije, Zagreb.

Erceg, I. (1962.), Die Theresianischen Reformen in Kroatien, Frankfurt am Main.

Erceg, I. (1964.), Društveno-gospodarsko stanje na Perlasovim imanjima, Zagreb.

Erceg, I. (1968.), Brandenburški arhivski fond u Nürnbergu, Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti.

Erceg, I. (1969.), Aussenhandel der Nordadriatischen Seestaedte als Faktor im Entstehen der kapitalistischen Beziehung in Oesterreich im 18. und 19. Jahrhundert, Wiesbaden.

Erceg, I. (1970.), Trst i bivše habsburške zemlje u međunarodnom prometu : (merkantilizam u drugoj polovici 18. stoljeća), Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti.

Erceg, I. (1971.), Pokušaj naseljavanja Crnogoraca u Kraljevicu i uz Karolinu : [(u 2. polovici 18. stoljeća)], Zagreb.

Erceg, I. (1974.), Presjek kroz imovno stanje i obaveze stanovnika Osijeka : (početkom II. polovice 18. stoljeća), Zagreb: [s. n.].

Erceg, I. (1996.), Ivan Kapistran Adamović : javni djelatnik, veleposjednik i ekonomist : pregled ekonomsko-povijesnog razvitka (18. st.), Osijek: Povijesni arhiv.

Erceg, I. (1998.), Pisanje o nacionalnoj ekonomskoj povijesti : (R. Bićanić novije doba), Zagreb: [s. n.].

 

OSTALI IZVORI:

Karbić, D. (2017.), Ivan Erceg, preuzeto 26. travnja 2023. s https://hrcak.srce.hr/file/290220

 

FOTOGRAFIJA:

Karbić, D. (2017.), Ivan Erceg, preuzeto 26. travnja 2023. s https://hrcak.srce.hr/file/290220

Erceg, I. (2021.), Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, preuzeto 26. travnja 2023.  s http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=18205

 

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet – Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Ivan Erceg, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/e/ivan-erceg