Zvonimir Dugački

Zvonimir Dugački

Dr. Zvonimir Dugački (Osijek, 1. I. 1903. – Zagreb, 19. I. 1974.), privatni docent

Zvonimir Dugački rođen je 1903. godine u Osijeku. Osnovnu školu i klasičnu gimnaziju završio je u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu završio je 1926. godine studij povijesti i geografije. Doktorirao je 1928. godine obranivši disertaciju pod nazivom „Knez Ivaniš Nelipić“. Zahvaljujući Humboldtovoj stipendiji boravio je na specijalizaciji ekonomske geografije u Beču i Berlinu od 1931.-1932. godine.

 

Od 1926. do 1927. godine bio je asistent na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a zatim srednjoškolski profesor u Karlovcu (1927/28.) i Sušaku (1928/30). Nakon završenog doktorskog studija izabran je 1930. godine za asistenta na Geografskom zavodu Ekonomsko—komercijalne visoke škole u Zagrebu. Iz političkih razloga otpušten je 1932. godine te odlazi u Varaždin gdje radi kao profesor u gimnaziji. Godine 1936. izabran je za asistenta, odnosno 1937. za honorarnog nastavnika Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Također, temom „ Privreda i naselja kao geografski faktori“ 1937. habilitirao je za privatnog docenta Ekonomsko-komercijalne visoke škole, gdje je predavao prometnu geografiju do 1940. godine. Te je godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu izabran za sveučilišnog docenta antropogeografije s regionalnom geografijom te predstojnika Geografskog zavoda, a 1943. izabran je za izvanrednog profesora. Od 1959. do 1973. godine bio je honorarni nastavnik u Školi za zubne tehničare u Zagrebu.

 

Osnovni istraživački interes dr. Dugačkog bio je usmjeren izučavanju geografskih odlika sušačke okolice i sjevernih krajeva Hrvatske (Međimurja, Hrvatskog Zagorja i Žumberka). Zanimao se za različite probleme antropogeografije, promet, stanovništvo i naselja te ekonomsku geografiju.

 

Od 1949. do smrti 19. siječnja 1974., Zagreb, glavni je geografski urednik u kartografiji poduzeća „ Učila“ (kasnije „ TLOS“) u Zagrebu.

VAŽNIJA DJELA:

Dr. Dugački uglavnom se bavio uređivanjem atlasa i karata te je publicirao više od 230 jedinica kartografske građe. Posebno su značajne tematske karte, kao npr. Ekonomske karte Jugoslavije, Europe i svijeta itd.

Knjige:

Dugački, Z. (1933.), Problemi ekonomske geografije, Zagreb: Knjižara Kralj. sveučilišta i Jugoslavenske akademije, St. Kugli.

Dugački, Z. (1936.), Prometna geografija, Zagreb: Knjižara "Preporod".

Dugački, Z. (1936.), Međimurje, Čakovec: Tiskara Kraljek i Vežić.

Dugački, Z. (1934.), Prometnogeografijski značaj riječke i sušačke luke, [Zagreb]: [s. n.].

Dugački, Z. (1940.), Naselja i naseljenost Hrvatskog Zagorja, Ljubljana: [s. n.].

Dugački, Z. (1958.), Industrijska geografija svijeta, Zagreb: Školska knjiga.

 

OSTALI IZVORI:

Ekonomski fakultet u Zagrebu (1980.), 60 godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb: Ekonomski fakultet, 200-201.

 

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet – Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Zvonimir Dugački, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/d/zvonimir-duga%C4%8Dki