Zdenka Devčić

Zdenka Devčić

Dr. Zdenka Devčić r. Murn (Metlika, Slovenija, 4. X. 1921. – Zagreb, 14. I. 2002.), znanstveni asistent

Zdenka Devčić rođena je 1921. godine u Metliki u Sloveniji. Osnovnu školu završila je u Metliki, a gimnaziju u Zagrebu. Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu diplomirala je 1956. godine, obranila magistarski rad „Turizam kao izvozna grana privreda“ 1963. godine, te doktorsku disertaciju „ Analiza inozemnog turizma u Jugoslaviji i njegovih reperkusija na jugoslavensku privredu” 1973. godine.

 

Prije zaposlenja na Fakultetu bila je devizni korespondent engleskog jezika i samostalni referent Jugoslavenske banke za spoljnu trgovinu (1956.-1961.). Za asistenta iz predmeta „Ekonomika SFRJ“ na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu izabrana je 1961. godine. Kasnije je predavala i na predmetima „Ekonomika vanjske trgovine“ i „Ekonomika turizma“. U zvanje znanstvenog asistenta izabrana je 1978. godine. Na Fakultetu je radila do odlaska u mirovinu 1981. godine.

 (Pripremila: Z. U. B.)

OSTALI IZVORI:

Ekonomski fakultet u Zagrebu (1980.), 60 godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb: Ekonomski fakultet, 194.

 

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Zdenka Devčić, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/d/zdenka-dev%C4%8Di%C4%87