Uroš Dujšin

Uroš Dujšin

Dr. Uroš Dujšin (Beograd, Srbija, 13. II. 1935. – Zagreb, 19. I. 2019.), predavač

Uroš Dujšin rođen je 1935. godine u Beogradu u Srbiji. Na Pravnom fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1959. godine i doktorirao 1985. godine. Postdiplomski tudij iz vanjske trgovine pohađao je u Ljubljani u Sloveniji. Komparativnu ekonomiju specijalizirao je u Luxembourgu i  na Harvardu i u Center for Development Economics na Williams College u Williamstownu, SAD.

 

Radni vijek od asistenta do redovitog profesora proveo je na Pravnom fakultetu u Zagrebu od 1960. godine te je u razdoblju od 1997. do 1999. godine obnašao dužnost dekana. Na Fakultetu za vanjsku trgovinu predavao je predmete „Ekonomija vanjske trgovine“ i „Ekonomika Jugoslavije“ od 1975. do 1978. godine. Bio je stalni vanjski suradnik Ekonomskog instituta u Zagrebu.

 

Osim problemima vanjske trgovine bavio se i ekonomskom teorijom, ekonomskom analizom institucija, te problemima obnove, privrednog razvoja, ekonomske stabilizacije, industrijalizacije, industrijske politike, procesa tranzicije, zapošljavanja, globalizacije i ekonomske integracije.

 

Bio je član Komisije za regionalni razvoj Saveznog zavoda za privredno planiranje i član komisije Izvršnog vijeća i predsjedništva Sabora za izradu propisa o vanjskotrgovinskom i deviznom sistemu. Također, bio je dugogodišnji kolumnist Privrednog vjesnika Hrvatske gospodarske komore.

 

VAŽNIJA DJELA:

Dujšin, U. (1989.), Teorija novog socijalizma J. K. Galbraitha, Zagreb: Globus: Pravni fakultet Sveučilišta, Centar za stručno usavršavanje i suradnju s udruženim radom.

Dujšin, U., Tironi, J. i Vranjican, S. (1990.), Osnove ekonomike, Zagreb: Školska knjiga.

Dujšin, U. i Nikić, G. (1996), Ekonomska politika u Republici Hrvatskoj : dokumenti, članci, analize, Zagreb: Pravni fakultet.

Dujšin, U. i Nikić, G. (2003.), Ogledi o ekonomiji i ekonomskoj politici : 1963.-2003., Zagreb: Pravni fakultet.

Dujšin, U. i Vedriš, M. (2005.), Doktrine ekonomske politike, 4. izmijenjeno izd., Zagreb: Pravni fakultet.

Dujšin, U. i Vedriš, M. (2006.), Ideje o ekonomskoj politici, Zagreb: Pravni fakultet.

Dujšin, U. (2007.), Pogled u svijet : 100 kolumni Privrednog vjesnika : 1999.-2007., Zagreb: Privredni vjesnik.

 

OSTALI IZVORI:

Dujšin, U. (2021.),  Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, preuzeto 24. travnja 2023. s http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=16537

 

IRB (2023.), Uroš Dujšin, Zagreb: Institut R. Bošković, preuzeto 24. travnja 2023. s https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/11473

 

FOTOGRAFIJA:

Pravni fakultet u Zagrebu, preuzeto 24. travnja 2023. s https://www.pravo.unizg.hr/_download/repository/Datoteke/Dujsin-zivotopis.pdf

 

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet – Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Uroš Dujšin, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/d/uro%C5%A1-duj%C5%A1in