Tome Dukovski

Tome Dukovski, prof. (Jabuka kod Pančeva, Srbija, 14. VIII. 1957. – Zagreb, 5. II. 2019.), referent ONO i DSZ, stručni suradnik

Tome Dukovski rođen je 1957. godine u Jabuci kod Pančeva u Srbiji. Na Fakultetu političkih nauka u Zagrebu diplomirao je 1982. godine i stekao stručni naziv profesora obrane i zaštite i osnova marksizma i teorije i prakse samoupravnog socijalizma. Imao je čin potporučnika.

 

Bio je zaposlen u Skupštini općine Centar kao referent za ONO i DSZ. Do 1984. godine radio je u Mjesnoj zajednici „Zrinjevac“. Iste godine zapošljava se na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu kao referent za općenarodnu obranu i društvenu samozaštitu. Od 1991. godine obavlja i poslove zaštite na radu i zaštite od požara, a od 2003. godine uz poslove stručnog suradnika za arhivu u Službi za studentske i opće poslove obavlja i poslove stručnog suradnika za poslove zakupa prostora. Na Ekonomskom fakultetu je radio do odlaska u mirovinu 2005. godine.

 

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet – Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Tome Dukovski, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/d/tome-dukovski