Slavo Dragić

Slavo Dragić (Švarča, 15. III. 1875. – Zagreb, 13. IX. 1948.), honorarni predavač

Slavo Dragić rođen je 1875. godine u Švarči kod Karlovca. Radio je kao profesor u I. realnoj gimnaziji. Bavio se stenografijom  i bio je, vjerojatno, najpoznatiji hrvatski stenograf. Na Visokoj školi za trgovinu i promet 1920. godine honorarno je predavao na predmetu „Matematika i politička aritmetika“.

Od samog osnutka 1908. godine bio je član zagrebačkog Društva hrvatskih esperantista i član Hrvatskog stenografskog društva.

VAŽNIJA DJELA:

Dragić, S. (1911.), Sigle i pokrate, Zagreb: Vlastita naklada.

Dragić, S. (1911.), Tekst zbirke "Sigle i pokrate", Zagreb: Vlastita naklada.

Dragić, S. (1911.), Zbirka primjera za vježbu u stenografskom pisanju, Zagreb: C. Albrecht.

Dragić, S. (1911.), Stenografska početnica: (sustav Gabelsberger-Magdićev), Zagreb: [s. n.].

Dragić, S. (1912.), Stenografska čitanka: (sustav Gabelsberger-Magdićev): korespondentno i debatno pismo, [Zagreb]: [s. n.].

Dragić, S. (1915.), Strojopis: sustavno poređane vježbe za obuku u pisanju na raznim pisaćim strojevima, Zagreb: Privat. trgov. škole Društva hrv. stenografkinja.

Dragić, S. (1916.), Prijevod stenografske početnice: (sustav Gabelsberger-Magdićev), [S. l.]: [s. n.].

Dragić, S. (1930.), Stenografija u praksi: trgovački listovi, [S. l.]: [s. n.].

Dragić, S. (1932.), Stenografija za njemački jezik: po sustavu Gabelsberger-Magdićevu, Zagreb: [s. n.].

Dragić, S. (1940.), Stenografija za svakoga: Gabelsberger-Magdićev sustav, Zagreb: [s. n.].

Dragić, S. (1942.), Hrvatska brzopisna početnica: (sustav Gabelsberger-Magdićev): korespondentno

i debatno pismo, 7. izd., Zagreb: Tisak i litografija Hrvatske državne tiskare.

 (Pripremila: Z. U. B.)

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet – Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Slavo Dragić, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/d/slavo-dragi%C4%87