Petar Digović

Dr. Petar Digović (Pijavičino na Pelješcu, 8. VI. 1910.), izvanredni profesor

Petar (Pero) Digović rođen je 1010. godine u Pijavičinom na Pelješcu. Realnu gimnaziju završio je 1929. godine u Dubrovniku, a diplomirao 1934. godine na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je i na Akademiji za međunarodno pravo u Hagu u Nizozemskoj, a specijalizirao se na pravnim fakultetima u Parizu i Frankfurtu.

 

Za vrijeme studija radio je kod odvjetnika M. Hajdića, gdje je kasnije bio odvjetnički vježbenik (1929. – 1938.). Nakon toga je do 1940. godine radio u Narodnoj banci Kraljevine Jugoslavije u Zagrebu. Za vrijeme NDH bio je pročelnik odsjeka u konzularno-gospodarskom odjelu Ministarstva vanjskih poslova. Na Hrvatskoj ekonomsko-komercijalnoj visokoj školi u Zagrebu radio je kao imenovani izvanredni profesor od 19. svibnja 1943. godine.

 

U radu se posebno bavio pitanjima državnog prava Hrvatske i drugih europskih zemalja, međunarodnog prava, politikom zaštite djece i pitanjima suverenosti.

 

VAŽNIJA DJELA:

Digović, P. (1944.), La Dalmatie et les problemes de l'Adriatique, Luasanne: Librairie de l'Universite: F. Rouge & Cie.

Digović, P. (1990.), Dubrava Dubrovnika, Dubrovnik: P. Digović.

Digović, P. i Goranić, F. (1944.), La Haute Adriatique et les problemes politiques actuels : Fiume, Istrie, Goritie, Trieste : avec 3 cartes, Lausanne: Librairie de l'universite: F. Rouge & Cie.

Digović, P. (1938.), Temelji medjunarodnog javnog zračnog prava : medjunarodno javno zračno pravo u vrijeme mira, Zagreb: [s. n.].

 

(Pripremila: Z.U.B.)

OSTALI IZVORI:

Tomečak, B. (1993.), Hrvatski biografski leksikon, Zagreb: LZMK, preuzeto 13. travnja 2023. s https://hbl.lzmk.hr/clanak.aspx?id=4770

 

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet – Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Petar Digović, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/d/petar-digovi%C4%87